universitatea-din-suceava.jpgStudenţii din anul I de la Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV) , înmatriculaţi la studii de licenţă şi masterat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, vor putea beneficia de burse suplimentare dacă vor alege să urmeze şi unele cursuri facultative, a declarat prorectorul Ştefan Purici.
Potrivit acestuia, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei de la USV este partener al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii din Piteşti în derularea proiectului ”Competenţe pentru cariera ta”, cofinanţat prin Fondul Social European.

În cadrul proiectului vor fi acordate o sută de burse studenţilor care s-au înscris în acest an la programul de licenţă Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, precum şi celor care s-au înmatriculat sau care vor deveni studenţi în urma sesiunii de admitere din septembrie la programele de masterat dezvoltate de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei: Comunicare Didactică, Consiliere Şcolară şi Educaţie Emoţională, Managementul Instituţiilor Educaţionale.

Bursele vor fi acordate numai studenţilor din anul I care vor parcurge în anul universitar 2015-2016 cursuri facultative, extinzând aria competenţelor în domenii precum Educaţia antreprenorială, Limbile străine în context educaţional şi Educaţie pentru valori.

Pentru sesiunea de admitere din septembrie, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei oferă 30 locuri pentru programele de studiu de masterat.

Prorectorul USV a arătat că programul de studii masterale Managementul Instituţiilor Educaţionale abordează o curriculă interdisciplinară, combină elemente de specificitate din domeniul ştiinţelor educaţiei cu cele din domeniul ştiinţelor economice şi asigură formarea de competenţe necesare exercitării multiplelor roluri manageriale pe care le presupune cariera didactică, cu accent pe identificarea potenţialului de leadership şi activarea acestuia în sensul dezvoltării de comportamente care să-i inspire şi să-i motiveze pe elevi, să influenţeze în sens pozitiv comunitatea.

”Misiunea de manager şcolar poate fi o altă oportunitate deschisă carierei didactice, de aceea o formare specializată prin program de masterat este o şansă oferită actualilor şi viitorilor profesori”, a spus Purici.

El a subliniat că programul de studii masterale Comunicare Didactică se dezvoltă într-o abordare interdisciplinară, combină domenii precum ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe economice şi facilitează formarea de competenţe profesionale şi transversale. Un bun comunicator deţine abilităţi reale, care pot fi şi trebuie formate sistematic, dezvoltate şi optimizate continuu. Programul de masterat asigură cadrul adecvat de formare pentru cei ce îşi doresc să devină buni comunicatori în instituţia şcolară, profesori care reuşesc să construiască legături durabile şi consistente cu elevii, colegii şi părinţii, înscriindu-se ca agenţi competenţi şi de neînlocuit în procesul devenirii fiecărui copil.
Totodată, programul de studii masterale Consiliere Şcolară şi Educaţie Emoţională oferă o şansă nouă absolvenţilor de licenţă care doresc o specializare pe un domeniu ce se înscrie în tendinţele politicilor educaţionale europene.

Purici a precizat că formarea în domeniul educaţiei emoţionale în combinaţie cu domeniul consilierii şcolare este unică în ţară, propunând un demers inovator la care vor contribui în calitate de formatori specialişti din instituţii partenere din ţară şi străinătate.

Noul program asigură accesul la dezvoltarea de competenţe specifice în domeniul educaţiei şi asistenţei psihopedagogice, competenţe ce vor facilita profesarea în domeniul serviciilor educaţionale şi de îngrijire socială, în mediul public sau privat. Profesorii care vor aprofunda studiile în domeniul ştiinţelor educaţiei prin specializarea consiliere şcolară şi educaţie emoţională vor fi pregătiţi să facă faţă noilor generaţii de copii şi să le ofere şansa dezvoltării integrale prin adresarea către nevoile cognitive, sociale şi emoţionale. AGERPRES