În judeţul Buzău se va realiza informatizarea completă a procesului educaţional în cadrul unui proiect-pilot cu finanţare prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, informează Ministerul Educaţiei Naţionale.

Potrivit sursei citate, în cadrul proiectului derulat de MEN se va realiza, începând cu primul trimestru al anului 2018, informatizarea claselor V – XII, precum şi a claselor din învăţământul profesional. Procesul presupune dotarea (nelimitativ) cu tablete pentru uzul elevilor (în fiecare clasă numărul de tablete va fi egal cu numărul băncilor pentru elevi), laptop-uri pentru toţi profesorii din judeţ, table inteligente (una pentru fiecare clasă), videoproiectoare şi ecrane de proiecţie (câte unul în fiecare clasă), conectare wireless pentru şcoli. Suplimentar, pentru învăţământul profesional vor fi achiziţionate imprimante 3D.

„Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) îşi asumă priorităţile din domeniul E-educaţie, PI2.3/OS2.4/ Acţiunea 2.3.3. Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – Secţiunea e-Educaţie. Astfel, în conformitate cu programul de guvernare şi strategiile de dezvoltare a învăţământului, MEN îşi propune, prin intermediul unui proiect-pilot, să realizeze informatizarea completă a procesului educaţional dintr-un judeţ. Demersul presupune dotarea tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul respectiv cu echipamente IT de înaltă performanţă, astfel încât să fie create premisele organizării unui proces educaţional de calitate”, susţine sursa citată.

Potrivit MEN, în acest sens, au fost identificate, la nivel naţional, 13 judeţe eligibile, cărora în luna august li s-a transmis o solicitare privind susţinerea activităţilor proiectului şi a sustenabilităţii acestuia. Şase consilii judeţene şi-au exprimat sprijinul ferm pentru implementarea şi sustenabilitatea proiectului.

În urma analizei condiţiilor tehnice din documentaţia transmisă la minister, judeţul Buzău a fost desemnat judeţ-pilot.

În vederea selectării judeţului-pilot, au fost luate în calcul, în faza preliminară, următoarele criterii: număr de elevi cuprins între 45.000 – 70.000, număr de profesori cuprins între 4.000 – 5.500 şi asigurarea sustenabilităţii proiectului de către CJ timp de 5 ani după finalizarea implementării. AGERPRES