Un număr de 36 de cadre didactice din Irlanda, Italia, Spania, Franţa, Germania şi România au discutat, în perioada 9 -14 octombrie, la Bacău, despre metodologii, experienţe şi iniţiative privind facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii.

Reuniunea de lucru, găzduită de colegiul Tehnic ,”Anghel Saligny”, a fost prima din cadrul unui mai amplu proiect, care – sub genericul „First Steps Towards Employability (Primii paşi spre angajare)” – este coordonat, în următorii doi ani, de Irlanda.

„Prin acest parteneriat de tip Grundtvig – învăţare pe tot parcursul vieţii – se urmăreşte, în cei doi ani de derulare a proiectului, oferirea ori identificare de noi programe educaţionale de calitate, coroborate cu dezvoltarea abilităţilor şi aptitudinilor individuale şi sociale, dar şi orientare ori consiliere profesională, menite a ajuta tinerii cu vârste între 18 şi 30 de ani, aflaţi în dificultate de integrare, pe piaţa muncii”, a declarat Nona Irimia, coordonator din partea română a proiectului.

Participanţii au fost prezenţi, pe ateliere, la activităţi de consiliere şi orientare pe piaţa muncii, vizându-se modalităţi eficiente de atragere a tinerilor la cursuri de dezvoltare a abilităţilor de comunicare, dobândirea de cunoştinţe de bază în domeniul IT, a limbilor străine, oferirea de informaţii cu privire la piaţa muncii din Uniunea Europeană, stabilirea de contacte cu potenţiali angajatori. În acest scop, oaspeţii din cele cinci ţări, împreună cu profesorii autohtoni, au vizitat, în vederea dobândirii de cunoştinţe privind încheierea de parteneriate, Centrul de Afaceri şi Expoziţii ,,Mircea Cancicov’ şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ambele din Bacău. Programul a fost întregit printr-o serie de întâlniri şi vizite culturale la cele mai importante obiective turistice din Bacău şi împrejurimi. AGERPRES