profesor.jpgCadrele didactice calificate, încadrate în învăţământul preuniversitar prin suplinire, în anul şcolar 2010 – 2011, care au participat la concursul naţional unic de titularizare în ultimii trei ani anteriori intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale, care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat o catedră devin titulare ale unităţii de învăţământ respective dacă au acordul consiliului de administraţie şi dacă se certifică viabilitatea postului.

Potrivit unor instrucţiuni ale MECTS publicate pe site-ul instituţiei, începând cu data de 1 septembrie 2011 poate deveni titular pe postul didactic/ catedra ocupată prin suplinire într-o unitate sau două unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în anul şcolar 2010 – 2011, cadrul didactic calificat, care, la data solicitării, a fost repartizat în acest an şcolar la nivelul unui singur judeţ sau al municipiului Bucureşti pe un post didactic rezervat prin suplinire, continuitate pentru suplinire sau ca suplinitor cu post redus, în una sau două unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în baza notei de cel puţin 7 obţinute la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice în învăţământul preuniversitar de stat susţinute în iulie 2010, iulie 2009 sau iunie – iulie 2008, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar prezent.


O altă condiţie este şi aceea ca postul didactic să fie este complet, să nu fie rezervat şi să aibă o viabilitate de cel puţin 4 ani. Cadrele didactice aflate în situaţiile enunţate se pot adresa consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ unde sunt încadrate prin suplinire în anul şcolar 2010 – 2011, prin depunerea unei cereri până la data de 25 februarie. Consiliile de administraţie vor comunica în scris, până la data de 2 martie, cadrelor didactice solicitante motivele acordului sau ale refuzului acordării titularizării pe catedra ocupată prin suplinire în anul şcolar 2010 – 2011.


Totodată, listele finale validate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar se afişează la inspectorat până la data de 8 martie 2011, iar contestaţiile se depun în termen de două zile lucrătoare de la afişarea listei şi se vor soluţiona până la data de 11 martie. Hotărârea este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, după cum precizează MECTS. AGERPRES