Universitatea „Danubius” din Galați a fost recertificată ISO 9001:2015 pentru domeniul de activitate: Învățământ superior universitar. Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste, certificarea fiind valabilă pentru perioada 2020-2023.

Organismul internațional de certificare QSCert revalidează astfel, faptul că Sistemul de Management al Calității în Universitatea „Danubius din Galați” este implementat în mod constant și corespunzător iar instituția noastră probează capacitatea de a oferi, permanent, servicii educaționale de calitate, cu respectarea cerințelor legale.

Universitatea „Danubius din Galați”, universitatea antreprenorială, consideră necesară această evaluare externă, deși nu este obligatorie pentru funcționarea instituțiilor de învățământ superior.

Potrivit Conf. Univ. Dr. Gabriela Marchis – Director Departament DAC al Universității ”Danubius”, ”această certificare confirmă, încă o dată, îndeplinirea standardelor de calitate de către Sistemul de Management al instituției care urmărește cu prioritate să mențină și să consolideze satisfacția tuturor părților interesate relevante de procesul asigurării calității în UDG: studenți, personal academic și administrativ, angajatori, absolvenți, reprezentanți ai comunității locale, autorități publice de la nivel local și central, ONG-uri, ministerul de resort, precum și organizații cu atribuții în domeniul calității în învățământul superior din țară și din străinătate”.

Îndeplinirea standardelor Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) de către Universitatea „Danubius din Galați” este consolidată de această recertificare ISO 9001:2015 a sistemului de management al calității pentru domeniul de activitate: Învățământ superior universitar. Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste.