Camera Deputaţilor a adoptat, pe 20 martie, cu 191 voturi „pentru”, 97 „împotrivă” şi trei abţineri, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 76/2017 prin care Editura Didactică şi Pedagogică se transformă în societate pe acţiuni, care are scopul de a edita manualele şcolare obligatorii.

Actul normativ are ca obiect de reglementare înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică – S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică”. Editura Didactică şi Pedagogică trece din coordonarea în subordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Capitalul social al acestei societăţi este deţinut integral de statul român, fiind evaluat la 1.726.446 lei. Societatea are drept scop editarea manualelor şcolare obligatorii, conform Legii Educaţiei Naţionale.

Principalul obiect de activitate al societăţii este editarea de manuale pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, postliceal şi universitar în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, precum şi editarea de lucrări pentru învăţământul preşcolar, manuale pentru şcoli profesionale şi de maiştri, tratate, lucrări de metodică şi de pedagogie, precum şi alte lucrări şi materiale grafice necesare învăţământului, prevede textul adoptat.

Reprezentanţii USR şi PMP au anunţat că vor ataca la Curtea Constituţională proiectul de aprobare a acestei ordonanţe. Camera Deputaţilor este for decizional. AGERPRES