Camera Deputaţilor a respins legea manualului şcolar, declarată neconstituţională de CCR

Camera Deputaţilor a respins, pe 16 octombrie, cu 237 voturi pentru, unul contra şi 2 abţineri, legea manualului şcolar, ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale prin care legea a fost declarată neconstituţională.

Legea a fost adoptată iniţial de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, în 28 martie 2018, iar aceasta a fost atacată la Curtea Constituţională de liberali.  Curtea Constituţională a declarat legea neconstituţională prin decizia nr. 537 din 18 iulie 2018, considerând că Legea manualului şcolar încalcă principiul bicameralismului, fiind adoptată în regim de lege organică, cu toate că aspectele reglementate sunt de nivelul unei legi ordinare.

Legea are ca obiect de reglementare regimul manualului şcolar de bază în învăţământul preuniversitar.  Actul normativ prevedea că “manualul şcolar este principalul instrument de lucru al elevului şi reflectă lectura personalizată a programei şcolare aferente disciplinelor/ modulelor de pregătire din curriculumul naţional, realizată de autori/echipele de autori, potrivit diverselor contexte de învăţare şi grupuri-ţintă”.

De asemenea, legea mai prevedea că manualul şcolar de bază este “de interes public şi reprezintă manualul şcolar realizat în conformitate cu programele şcolare în vigoare pentru disciplinele/ modulele de pregătire aferente trunchiului comun, din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu”,   “În spiritul acestui principiu (al eficienţei – n.r.), se aprobă minimum 2 variante – maximum 3 variante de manual şcolar de bază”, mai prevedea legea, iar “în vederea evaluării manuscriselor autorilor/ coautorilor, se constituie grupuri de evaluatori formate din cadre didactice din învăţământul preuniversitar/ superior, selectate în baza apelului public de selecţie, plătiţi în baza unor reglementări aprobate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.  Manualele şcolare de bază se prezentau în format manuscris, în format electronic needitabil sau în variantă digitală interactivă. Ministerului Educaţiei Naţionale îi revenea obligaţia de a asigura manuale şcolare pentru toate disciplinele la începutul fiecărui an şcolar, aşa cum este stabilit prin actele normative de organizare a anului şcolar.  Camera Deputaţilor este for decizional. AGERPRES