Campanie de informare adresată studenților UOC în cadrul proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“

Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC), în calitate de beneficiar, anunță începerea campaniei de informare a studenților înscriși la cursurile de la programele de licență/master despre procesul de selecție și recrutare în proiectul „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“, care vizează securitatea cibernetică.

În cadrul activității A4. Dezvoltarea şi pilotarea a 6 cursuri (oferte educaţionale) cu conţinut inovator şi componentă aplicativă, adresate studenţilor din ciclul de studii de licenţă/master experți reputați în domeniul securității cibernetice, alături de specialiștii UOC, vor susține training-uri practice celor interesați de un domeniu disruptiv și captivant, așa cum este cybersecurity-ul.

Campania de informare vizează toți studenții, cu excepția celor de anul I, de la programele de studii universitare de licență/masterat, care funcționează în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța.

Primul eveniment în cadrul campaniei va avea loc în data de 1 noiembrie 2019, la ora 10.00, Aula B, Bd. Mamaia nr. 124, la Facultatea de Matematică și Informatică.

Proiectul este cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1: Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Cod apel: POCU/320/6/21/Operațiune compozită O.S. 6.7, 6.9. 6.10.

 

Persoană de contact:

Lector univ.dr. Alexandru Bobe

MANAGER DE PROIECT

Adresa e-mail:  cityinnohub@univ-ovidius.ro

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA