În perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011 s-a derulat campania de informare a studenţilor cu privire la rolul stagiilor de pregătire practică în dezvoltarea profesională a studenţilor. Această campanie face parte din proiectul „Stagiile de pregătire practică a studenţilor – un pas important în tranziţia de la studiu la viaţa activă”, implementat în perioada 1 octombrie 2010 – 31 martie 2012 de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în parteneriat cu Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Casa Corpului Didactic din Sibiu, Muzeul Naţional Brukenthal, Biblioteca Judeţeană ASTRA şi SC Compa SA.

Campania a constat într-o serie de întâlniri cu studenţii de la mai multe facultăţi ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, la care au fost prezentate obiectivele proiectului, perioada de derulare, grupul ţintă, principalele activităţi şi sustenabilitatea proiectului. Au fost abordate aspecte referitoare la semnificaţia stagiilor de practică pentru un viitor absolvent de studii de licenţă şi la modalităţile de participare în acest sistem de practică organizată în cadrul unor proiecte similare. De asemenea, li s-a explicat studenţilor că prin aceste stagii de practică aceştia au posibilitatea să înveţe pentru cariera lor, să dobândească o primă experienţă de lucru în cadrul unei instituţii partenere, să aibă un prim contact cu piaţa muncii şi să îşi dezvolte o serie de competenţe profesionale şi transversale care să le faciliteze în viitor tranziţia de la studiu la viaţa activă.


În aceeaşi perioadă, a fost finalizată, urmând a fi lansată platforma electronică a proiectului. Disponibilă la adresa http://granturi.ulbsibiu.ro/practicastudentilor/, această platformă este găzduită pe situl Universităţii şi serveşte ca mijloc de informare, promovare şi diseminare a rezultatelor proiectului. Situl conţine informaţii despre proiect (obiective, parteneri, grup ţintă, echipă, rezultate anticipate), despre activităţile desfăşurate, cuprinde diverse rubrici (ştiri, birou de presă, galerie foto, date de contact), precum şi o secţiune dedicată Laboratorului de Inginerie Lingvistică.

Proiectul „Stagiile de pregătire practică a studenţilor – un pas important în tranziţia de la studiu la viaţa activă” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă şi are o valoare totală eligibilă de 942.735 lei.