Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic vor derula programul naţional „2017 – anul învăţământului profesional şi tehnic în România”, informează un comunicat al MENCŞ. Desfăşurarea acestei campanii de informare şi conştientizare privind rolul învăţământului profesional şi tehnic, dar şi în ceea ce priveşte învăţământul dual a fost aprobată prin ordin de ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru.

Potrivit sursei citate, miza esenţială a campaniei este schimbarea percepţiei în legătură cu acest traseu de educaţie şi formare profesională, întrucât educaţia şi formarea profesională iniţială au un rol esenţial pentru dobândirea de abilităţi, cunoştinţe şi atitudini necesare integrării pe o piaţă a muncii dinamică şi competitivă. De asemenea, se urmăreşte atragerea unui număr semnificativ de elevi şi companii în învăţământul profesional şi tehnic prin evenimente de diseminare a beneficiilor pe care părţile implicate le pot obţine.

Programul activităţilor din cadrul acestei campanii vizează atât specialiştii din domeniul educaţiei şi formării profesionale iniţiale (inspectori şcolari, cadre didactice din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic şi din unităţile de învăţământ gimnazial), cât şi elevii de clasa a VIII-a şi părinţii acestora, reprezentanţii structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic şi operatorii economici.

Pentru promovarea învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv a învăţământului dual, va fi organizată, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial, „Săptămâna meseriilor”.

Cu acest prilej, elevii de clasa a VIII-a şi părinţii lor vor putea obţine informaţii utile şi relevante despre modul de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, condiţiile de acces la învăţământul profesional şi tehnic sau beneficiile formării profesionale iniţiale prin învăţământul profesional şi tehnic în general şi ale formării prin învăţământul dual în special.

Activităţile prevăzute presupun şi organizarea de informări publice referitoare la învăţământul dual, la modul de organizare şi funcţionare a acestuia, la etapele constituirii formaţiunilor de studiu, la calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii.

Derularea Programului naţional „2017 – anul învăţământului profesional şi tehnic în România” va fi realizată şi prin implicarea partenerilor tradiţionali ai Ministerului Educaţiei: inspectorate şcolare judeţene, Centre Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională, unităţi de învăţământ şi agenţi economici, arată Ministerul Educaţiei. AGERPRES