În perioada 11 – 28 aprilie Grupul Şcolar de Industrie Alimentară Feteşti desfăşoară Campania de sensibilizare si de sprijin material pentru prevenirea abandonului şcolar, acţiune in cadrul proiectului „Împreuna pentru copiii noştri”.

Obiectivul acestei campanii este ca, in preajma sărbătorilor Pascale sa aduca bucurie in viata a 45 de copii, care provin din familii cu probleme socio-economice. In urma unui chestionar de nevoi, aplicat elevilor dar si parintilor aflati in aceasta situatie , a reiesit, in urma centralizarii datelor, ca ei si-adori sa primească rechizite in cea mai mare parte. Campania este deschisa tuturor persoanelor din comunitate Fetesti.

Toate obiectele stranse in urma acestei campanii vor fi oferite copiilor, in cadru oficial, pe 28 prilie. Aceasta camapnie de sprijin material este organizata în cadrul proiectului de grant ID 21531 „IMPREUNA PENTRU COPIII NOSTRI ” implementat de Grup Scolar de Industrie Alimentara Fetesti, în parteneriat cu Primaria Municipiului Fetesti, Inspectoratul Scolar Ialomita, D.G.A.S.P.C. Ialomita, Scoala nr 4 Fetesti, Gradinita cu program normal „Anghel Saligny” Fetesti.

Proiectul „Impreuna pentru copiii nostri” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”si are ca obiectiv general prevenirea şi reducerea riscurilor de abandon scolar, marginalizare si excludere sociala, diminuarea părăsirii timpurii a şcolii, îmbunătăţirea ratei succesului şcolar cu scopul dobândirii competenţelor necesare dezvoltarii profesionale, integrării şi menţinerii unui loc de munca, pe o piaţă a muncii europeana.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta: Grup Scolar de Industrie Alimentara Fetesti, Str. Banatenilor, tel 0243.362.713, Coordonator proiect Anton Stella, email: alimentar2003@yahoo.com.