examene.jpgCandidatii la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat vor sustine luni, 24 august 2009, proba obligatorie a profilului (D) potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii.

Absolventii de liceu care sustin aceasta sesiune au fost repartizati in 129 centre de examen, iar lucrarile la probele scrise vor fi evaluate in 58 de centre regionale.

Examinarea la probele orale/practice se realizeaza de doi profesori de specialitate, membri ai comisiei, in prezenta a cel putin trei candidati. Fiecare profesor evalueaza raspunsul candidatului de la probele orale/practice cu note intregi de la 1 la 10, in functie de baremul de evaluare, astfel incat diferenta dintre notele celor doi profesori evaluatori sa nu depaseasca un punct. Nota finala la proba respectiva se calculeaza ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate de cei doi examinatori.

La probele orale, candidatii vor extrage un singur bilet, insa au dreptul la un al doilea, caz in care nota va fi scazuta cu un punct. Subiectele pentru probele orale au un grad de complexitate care permite tratarea lor integrala in maximum 10 – 15 minute. Un candidat se considera promovat la proba orala/practica daca a obtinut nota finala minimum 5 (cinci). Probele orale sunt eliminatorii, precizeaza MECI. Candidatii care obtin o nota sub 5 (cinci) sau nu se prezinta la o proba orala sunt declarati respinsi, respectiv neprezentati si pierd dreptul de a participa la probele urmatoare. Acelasi lucru este valabil si in cazul candidatilor eliminati, care raman si fara posibilitatea recunoasterii notelor pentru sesiunile urmatoare.

La probele orale si practice nu se admit contestatii, cu exceptia probei de dicteu melodic si armonic, de la profilul artistic – muzica. Proba la alegere din aria curriculara corespunzatoare specializarii (E) – scrisa sau practica – este programata pentru marti, 25 august, iar ultima, la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzatoare specializarii (F) – scrisa sau practica -, miercuri, 26 august. Pe 28 august vor fi afisate primele rezultate (pana la ora 16,00) si vor fi depuse contestatii (16,00 – 20,00). Acestea vor fi solutionate in intervalul 30 august – 2 septembrie, urmand ca afisarea rezultatelor finale sa se aiba loc luni, 3 septembrie.

Aceasta ar putea fi ultima sesiune a Bacalaureatului care se sustine in acest mod. Incepand cu anul viitor, este posibil ca structura examenului de Bacalaureat sa se modifice in cazul in care Codul Educatiei ar fi asumat de Guvern sau adoptat de Parlament. Examenul de Bacalaureat ar putea fi simplificat prin eliminarea probelor orale, urmand sa cuprinda doar trei probe scrise, respectiv la Limba romana – obligatorie pentru toti candidatii, la Matematica – obligatorie pentru cei care au absolvit licee cu profil stiintific, real sau tehnologic si o parte din cele vocationale, cum ar fi liceele militare, sau la Istorie, care va fi o disciplina obligatorie pentru cei din zona socio-umanista si cei de la liceele vocationale de muzica, arta plastica etc, in functie de profilul liceului. Totodata, la alegere si tot in functie de profil, se va da a treia proba – la Chimie, Fizica, Informatica sau Biologie pentru clasele de real, respectiv Economie, Geografie, Logica, Filosofie sau Psihologie pentru sectiile umane. O ultima proba, cea de-a patra, va fi pentru elevii reprezentand minoritatile nationale, respectiv Limba materna.

Pe parcursul clasei a XII-a vor fi facute evaluari cu privire la competentele dobandite la comunicare in Limba romana sau in Limba materna, precum si la competentele digitale obtinute in utilizarea calculatorului, notiuni elementare pe care elevii le-au deprins in decursul anilor de liceu. Vor fi evaluate, de asemenea, competentele lingvistice ale elevilor, acumularile pe care acestia le-au realizat in insusirea unei limbi straine, evaluare care se va incheia cu obtinerea unui certificat.