ciuchi_liliana.jpgÎn perioada 16 – 22 aprilie, la Limassol – Cipru, s-a desfăşurat seminarul „Improving Life Skills Through Adult Education”, organizat sub forma unui curs de formare, în cadrul programului european Grundtvig, destinat educaţiei adulţilor. La acesta au participat 11 experţi, din ţări precum: Austria, Cipru, Finlanda, Germania, Olanda, Portugalia şi România. Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău a fost reprezentată la acest eveniment de profesor formator Mihaela – Liliana Ciuchi .

Pe parcursul perioadei de instruire, între participanţi, s-a realizat un permanent şi real schimb de experienţă cu privire la teoria şi practica abilităţilor de viaţă, la metodele inovative şi interactive de dezvoltare a abilităţilor intra şi interpersonale şi la crearea unui mediu optim de învăţare pentru adulţi.

În mod concret cursul a combinat armonios aspectele teoretice legate de abilităţile de viaţă în general şi specifice adulţilor în special, cu foarte multe activităţi practice, dezbateri, reflecţii verbale sau scrise, jocuri de rol, exerciţii de energizare, icebreaking, cum ar fi: învăţarea socială şi emoţională, fomarea şi consolidarea grupurilor, cooperare, încredere în sine şi în cei de lângă tine, stimă, autocontrol, perspective inter, multi şi transculturale asupra învăţării adulţilor.

O activitate utilă şi atractivă a fost totodată şi prezentarea de către fiecare participant a posterului pe care l-a pregătit, a activităţilor, dar şi a portofoliului instituţiei pe care o reprezintă, în cazul acesta Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, în domeniul educaţiei adulţilor şi formării, respectiv a dezvoltării abilităţilor de viaţă ale acestora.

În perioada următoare, cei 10 cursanţi, atât din România, cât şi din Austria, Cipru, Finlanda, Germania, Olanda şi Portugalia, în colaborare cu organizatorii ciprioţi şi-au propus să colaboreze, cu scopul iniţierii mai multor acţiuni, respectiv o vizită de studiu şi activităţi comune de formare a adulţilor, sau profesorilor.

Astfel, folosind această oportunitate, instituţiile şi persoanele resursă implicate vor fi mereu la curent cu noutăţile apărute, vor putea realiza şi alte proiecte comune, care să sprijine promvarea învăţării pe tot parcursul vieţii. „Activităţile instituţiei noastre au ca obiectiv principal formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, formare axată pe o anumită direcţie profesională, însă cu toţii ştim că, la fel de importante ca abilităţile profesionale, sunt şi abilităţile de viaţă, iar fiecare etapă de vârstă, reclamă nevoi diferite de dezvoltare şi de realizare a scopurilor specifice acelei perioade de viaţă.
Preocuparea C.C.D. Bacău pentru a oferi servicii de calitate, care să permită dezvoltarea profesională, dar şi personală a cadrelor didactice, impune un efort mare pentru a identifica oportunităţile cele mai atractive pentru perfecţionarea resurselor umane de care dispune. Din această perspectivă, profesorii formatori, dar şi personalul didactic auxiliar al instituţiei sunt implicaţi în diferite proiecte şi programe de formare, participând totodată şi la cursuri în străinătate”, a declarat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.