e-learning-2.jpgDe curând, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău şi-a lansat propria platformă e-learning. E-learning este procesul de învăţare prin interacţiunea cu un computer, aceasta putându-se desfăşura, atât în cadrul unei instituţii de învăţâmânt, cât şi de la orice computer cu acces la internet.

Materialele de curs sunt astfel prezentate către cursant prin internet, sau intranet, printr-un portal la care se pot conecta autentificându-se cu nume şi parolă. Astfel, pe adresa electronică a instituţiei băcăuane, www.ccdbacau.ro, la secţiunea Noutăţi, este disponibil link-ul către aceasta.

Aşadar, acum funcţionează o platformă online de comunicare şi colaborare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, de fapt o reţea socio-profesională, care integrează cele mai moderne instrumente web dedicate colaborării, schimbului de idei, formării continue şi informării.

Reţelele socio-profesionale online pot fi utilizate cu succes ca şi comunităţi de învăţare şi de transfer de idei, informaţii, resurse, valori, practici şi atitudini. Platforma integrează metode şi instrumente avansate pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice: o comunitate profesională a cadrelor didactice din judeţul Bacău şi nu numai, cursuri online, un spaţiu pentru publicarea articolelor, ştiri, anunţuri şi informaţii utile şi resurse specifice pentru activitatea didactică.

Astăzi, calitatea resursei umane din sistemul de învăţământ depinde din ce în ce mai mult de cantitatea şi calitatea oportunităţilor oferite dascălilor pentru perfecţionarea continuă a abilităţilor, capacităţilor şi competenţelor lor. Acestea sunt susţinute de avansul tehnologic şi de nivelul din ce în ce mai mare de acces la echipamente şi la Internet.

„Conform noii Legi a Educaţiei Naţionale şi metodologiilor care o însoţesc, formarea continuă a cadrelor didactice nu constă doar în parcurgerea unor cursuri, ci este un proces care include şi schimburi colegiale de experienţă, de participare în proiecte, vizite de studiu, activităţi colaborative, cercetare pedagogică şi în domeniul de specializare, reflecţie şi experienţă asupra propriei activităţi didactice, precum şi eforturi personale de sinteză şi de valorificare a experienţei prin publicarea de articole şi materiale didactice”, a declarat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.