ccdbacau_anticoruptie.jpgPe 22 noiembrie, în Sala de conferinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău a avut loc festivitatea de lansare a proiectului „Angajamentul tinerilor împotriva corupţiei”. Evenimentul a fost organizat de Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău – Centrul Regional de Resurse pentru Educaţia Civică Bacău, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău – Consiliul Judeţean al Elevilor Bacău.

Proiectul „Angajamentul tinerilor în lupta împotriva corupţiei”, care se va derula în perioada noiembrie 2011 – iunie 2012, va antrena, în primul rând, elevii şi profesorii participanţi la Şcoala de vară „Tinerii în lupta împotriva corupţiei”, organizată la Bacău, în perioada 4-10 septembrie 2011, şcoală finanţată de Ambasada S.U.A. la Bucureşti, cofinanţată de Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău şi care a avut ca temă prevenirea şi combatera corupţiei în România.

Aceştia provin din judeţele: Bacău, Bihor, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Neamţ şi Suceava, judeţe în care funcţionează centre regionale de resurse pentru educaţia civică, afiliate Asociaţiei de Educaţie Civică din România.

Scopul proiectului îl constituie realizarea unor activităţi educaţionale interactive, prin antrenarea mai multor factori educativi, experţi, cadre didactice, instituţii publice sau private – ONG-uri, care să conducă la înţelegerea gravităţii şi dimensiunilor fenomenului corupţiei, a cauzelor, formelor ei, a necesităţii implicării tinerilor în prevenirea şi combaterea acesteia.

Obiectivul general este sprijinirea elevilor în procesul formării unui comportament social integrator şi securizant, în perspectiva maturizării acestora, ca cetăţeni responsabili şi a implicării lor active în soluţionarea problemei corupţiei în comunitatea locală şi naţională.

Activităţile propuse în proiect vor asigura înţelegerea de către tineri a gravităţii şi dimensiunilor fenomenului corupţiei în ţară şi în lume, precum şi a necesităţii de a se implica activ în lupta împotriva acesteia.

Proiectul asigură formarea şi dezvoltarea profesională a participanţilor, care vor deveni promotorii luptei împotriva corupţiei în rândul colegilor, părinţilor şi comunităţilor locale din care provin.

Participanţii vor fi încurajaţi să conceapă proiecte şi planuri de acţiune locale, prin care să determine schimbarea mentalităţii cetăţenilor, privind „normalitatea” corupţiei în România, să reducă starea de resemnare, pasivitate şi fatalism, care întreţine acest fenomen şi să producă comportamente civice de participare activă a tinerilor, în monitorizarea, demascarea şi sancţionarea cazurilor de corupţie din societate.

Proiectele elevilor participanţi vor fi servi ca modele de acţiune, ce vor putea fi popularizate şi diseminate şi în alte şcoli din ţară, prin realizarea unui ghid de bune practici, care va fi tipărit ulterior.

„Avem acum ocazia să promovăm un nou tip de proiect, cu o puternică componentă civică nonformală. Opinăm că participarea elevilor şi profesorilor la acesta, poate contribui la schimbarea mentalităţii lor, referitoare la fenomenul corupţiei în societatea românească”, a declarat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.