casa copr did bacau.jpgCasa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău implementeză și în acest an şcolar, programul de formare continuă “Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”, avizat de Ministerul Educaţiei.

Acestase desfăşoarăîn perioada 03-13 septembrie 2015, la Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Bacău, Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău, Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comăneşti și la Școala Gimnazială “Ghiță Mocanu” Onești, unde sunt așteptate aproximativ 215 de cadre didactice.

Programul face parte din categoria celor naționale și prioritare, se va derula pe parcursul a 16 ore(două ore vor fi dedicatestabiliriiunor activităţi derulate la clasa pregătitoare, 12 ore vor fi afectateproiectării integrate – o nouă viziune asupra strategiilor didactice interactive, absolut necesare pentru nivelul de vârstă al copilului înscris în clasa pregătitoare şi două ore pentru evaluarea finală), este destinat dascălilor din învăţământul primar, care predau la clasa pregătitoare, în anul şcolar 2015 – 2016, metodiştilor I.S.J., precum şi responsabililor comisiilor metodice pentru învăţământul primar, metoda de formare folosită fiind, „blended learning”.

Cursul urmărește îmbunătăţirea accesului şi participării cadrelor didactice din învăţământul primar la sesiuni de formare continuă, în vederea obținerii de competenţe cheie, pentru a preda şcolarilor mici, prin organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare.

La nivelul județului Bacău programul este coordonat de prof. Rodica Leonte, formator național.

Obiectivele generale sunt: împărtășirea unei noi viziuni inovativ-creative de perfecționare a practicilor educaționale curente, în rezonanță cu tematica sesiunilor de formare; documentarea, analiza și evidențierea opiniilor critic – constructive ale formabililor, cu privire la orientările moderne și tendințele inovatoare, teoretice și practice contemporane, din spațiul național și european, în domeniul educației învățământului primar; analiza, intepretarea și elaborarea de soluții, pentru diverse situații problematice din mediul educațional primar/preșcolar (situațiile problematice vor fi propuse de tematica fiecarei sesiuni de formare), dar și aplicarea/construcția unor algoritmi de abordare/proiectare/interpretare a unor documente de lucru, pentru optimizarea practicilor educaționale curente, din perspectiva organizării interdiscplinare a ofertelor de învățare, pentru formarea competențelor cheie la elevi.

Prin competențele vizate, programul urmărește: familiarizarea cursanților cu noutățile în curriculum-ul pentru clasa pregătitoare (curriculum centrat pe competențe) și proiectarea curriculară centrată pe competențe; identificarea profilului de competențe al cadrului didactic, pentru clasa pregătitoare; îmbogățirea și consolidarea noțiunilor despre managementul resurselor umane, spațiale, materiale și temporale, specifice acestei clase; identificarea strategiilor și metodelor de predare integrată, specifice ariilor curriculare din planul-cadru pentru clasa pregătitoare; familiarizarea cursanților cu metode de învățare și predare integrată (exemple de bune practici); formarea competențelor evaluative ale cadrelor didactice, care lucrează cu elevii din „clasa zero”.

El va fi susținut de: prof. Rodica Leonte – Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Bacău, de prof. Anca-Ștefania Crăciun – Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău, prof. Adina-Corina Albu – Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău, prof. Luminița-Nușa Todirică – Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău, prof. Monalisa-Laura Gavriluț – Școala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău, prof. Ana-Nicoleta Irimia – Şcoala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana, prof. Geta Constandiș – Şcoala Gimnazială „Ghiță Mocanu” Onești și de prof. Măndița Ciotloș – Şcoala Gimnazială „Ciprian Porumbescu” Comănești, care au calitatea de formatori acreditaţi ai Ministerul Educaţiei,cu scopul abilitării cadrelor didactice în vederea aplicării noului curriculum pentru clasa pregătitoare, în viziune interdisciplinară.

„Odată cu organizarea acestui curs prioritar al Ministerului Educației și în acest an şcolar, încercăm să venim în întâmpinarea cadrelor didactice, care predau la clasa pregătitoare, și nu numai. Ne așteptăm ca, la finalul modulului de pregătire,acestea să obţină o nouă calitate didactică, necesară în lucrul cu copiii, pentru care şcoala înseamnă intrarea într-un nou mediu”,consideră prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.