casa copr did bacau.jpgProgramul de formare continuă „Pedagogia diversităţii şi dificultăţile de învăţare” a fost proiectat şi dezvoltat ca rezultat al mai multor analize de nevoi realizate de specialiştii Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, în ultimii patru ani.
El a fost acreditat de Ministerul Educaţiei, fiind purtător a 25 de credite profesionale transferabile. Până acum, programul a fost parcurs de 765 de cadre didactice. Această serie va debuta sâmbătă, 19 ianuarie, la Sala „Ateneu” Bacău, unde sunt aşteptate peste 400 de cadre didactice din întreg judeţul.

Cu această ocazie, sub egida Editurii Casei Corpului Didactic Bacău, va fi relansată lucrarea „Pedagogia diversităţii şi dificultăţile de învăţare”, coordonată de profesor formator Elena Hussar şi de prof. Gabriel Stan, care constituie un important și util suport de curs, pentru acest inedit program de formare continuă.

În cadrul Ofertei de formare continuă a Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru”, avizată, de fiecare dată integral de Ministerul Educaţiei, au existat în perioada 2006-2009, mai multe programe de formare, având ca tematică: diversitatea, interculturalitatea, formele alternative ale comunicării, intervenţia specializată şi dificultăţile de învăţare. Numărul cadrelor didactice care participă la programe de formare continuă acreditate a crescut în mod constant, din anul 2006 şi până în prezent.

Printre altele, dascălii băcăuani au optat în anii trecuţi şi pentru un program de formare continuă acreditat, care a vizat tematica largă a educaţiei incluzive, respectiv „Şcoala incluzivă – şcoală europeană”. El a fost parcurs de un număr record de cursanţi, peste 2100 de dascăli din învăţământul preuniversitar, de toate nivelurile, deopotrivă din mediul urban şi rural.

Un alt argument puternic, care a condus la promovarea acestui program, „Pedagogia diversităţii şi dificultăţile de învăţare”, este generat de preocuparea cadrelor didactice, dar şi a managerilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de a găsi soluţii la schimbările majore care au loc în domeniul educaţiei, la numărul tot mai mare de elevi, de toate vârstele, care întâmpină dificultăţi de învăţare şi de necesitatea includerii în învăţământul de masă a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.

Totodată, programul beneficiază de o înaltă expertiză, deoarece echipa de formatori este formată din cadre universitare, profesori şi metodişti cu o bogată experienţă, recunoscută pe plan local şi naţional: prof. univ dr. Ecaterina Vrasmaş, conf. univ. dr. Traian Vrasmaş, conf. univ. dr. Alois Gherguţ, prof. Gabriel Stan, prof. Elena Hussar, prof. Mariana Crăciunescu, prof. Lucica Dandu, prof. dr. Livia Liliana Sibişteanu, prof. Elena Ungureanu, prof. Diana Ecaterina Aprodu, prof. Anghel Năstase şi prof. Roxana Ţâmpu.