Casa Corpului Didactic Bacău organizează programul de formare “Project Citizen”

Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău organizează în perioada 17 mai – 14 iunie, la Centrul de Informare Europeană ”Europe Direct” Comănești, programul de formare continuă “Democraţie participativă. Proiectul Cetăţeanul (Project Citizen)”, avizat de Ministerul Educației Naționale și destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Acesta este coordonat de prof. Monica Andrei, prof. Lucica Ciupercă şi prof. Florina Opincariu, și a debutat sâmbătă, 17 mai.

Project Citizen/Proiectul Cetăţeanul este o metodă inovativă de predare a educaţiei civice, bazată pe studierea unei probleme a comunităţii locale, ce presupune o politică publică, şi care este aleasă spre studiere de elevi. Implementarea metodei în România se face sub coordonarea Institutului Intercultural Timişoara, în cadrul programului Civitas – un program de schimburi internaţionale în domeniul educaţiei civice, iniţiat şi coordonat de Florida Law Related Education şi Center for Civic Education din S.U.A.

Programul Civitas este un program de schimburi internaţionale în domeniul educaţiei civice, iniţiat şi coordonat de Center for Civic Education, Calabasas, California, S.U.A., finanţat şi implementat cu sprijinul Departamentului de Educaţie al S.U.A. În România Reţeaua Civitas este reprezentată de Institutul Intercultural Timişoara.

Aplicarea metodei Project Citizen/Proiectul Cetăţeanul a început în România în anul 2002, în şcoli din Timiş, Bucureşti şi Iaşi, dar interesul manifestat de elevi şi profesori a determinat extinderea proiectului în tot mai multe judeţe, intenţionându-se așadar implementarea lui la scară naţională, ceea ce s-a şi întâmplat între timp. Datorită implicării C.C.D. Bacău, prin Centrul Regional de Resurse pentru Educația Civică, Proiectul Cetăţeanul a devenit operațional în județul Bacău în anul 2010. Programul se derulează în baza unui protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei şi Institutul Intercultural din Timişoara.

Scopul acestuia presupune înţelegerea de către elevi a faptului că, cetăţenii trebuie să se implice activ în procesul de construire a politicilor publice, deciziile democratice presupunând consensul lor şi al autorităţilor publice. Obiectivul general al proiectului urmăreşte formarea competenţelor de participare activă a elevilor în procesul de adoptare a deciziilor de către autorităţile publice locale sau centrale, ceea ce va favoriza inserţia lor socială, după absolvirea liceului.

Din perspectivă didactică, Project Citizen-Proiectul Cetăţeanul se va finaliza prin realizarea, de către elevii unei clase, coordonaţi de un profesor, a unui portofoliu, care vizează soluţionarea unei probleme concrete a comunităţii. Deja, cu sprijinul Ambasadei S.U.A. de la București, a fost tipărit un manual al elevului, un ghid al profesorului, fiind de asemenea realizate și diferite materiale video, utilizate în procesul de formare.