În perioada 16 -17 aprilie, cu sprijinul MECTS, Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Fundaţiei Konrad Adenauer şi a Fundaţiei Dinu Patriciu, Casa Corpului Didactic Braşov a derulat Cursul de Formare în Didactica Predării Istoriei Comunismului.

Cursul şi-a propus abordarea orientărilor moderne în istorie plecând de la premisa că istoria promovează scopuri sociale, culturale şi civice.O altă premisă o reprezintă faptul că într-o societate în care abundenţa informaţiei este copleşitoare, un tânăr este mai important „să ştie să facă”decât „să ştie.”

În perioada aprilie-mai 2010, Casa Corpului Didactic Braşov derulează Proiectul FREEDOM (Formare, Responsabilizare, EgalitatE, Drepturi, OM), realizat prin asistenţa financiară a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti şi implementat de doamna profesor-formator Veronica Leahu.

Proiectul “ FREEDOM” a fost conceput ca urmare a dorinţei de a disemina competenţele dobândite de-a lungul timpului prin colaborarea cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti. Proiectul are ca scop formarea de atitudini, dezvoltarea activităţilor pentru promovarea valorilor şi practicilor civice în rândul resurselor umane din învăţământ (cadre didactice, elevi), axându-se, pe cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului, cunoaşterea legislaţiei în domeniu, dar şi pe implicare în viaţa comunităţii. Beneficiarii sunt cadre didactice din judeţele Braşov, Harghita, Sibiu.