În activitatea permanentă de formare continuă a cadrelor didactice din județul Ilfov, Casa Corpului Didactic și-a îndreptat atenția către cadrele didactice tinere, debutante sau cu cel mult examen de definitivare în învățământ, cuprinzându-le într-un program de formare continuă diversificat care se derulează printr-un proiect finanțat din Fonduri Europene Nerambursabile POSDRU „Promovarea tinerilor absolvenţi debutanţi în cariera didactică” – ID 28878.

150 de cadre didactice cu varsta până la 35 de ani urmează să beneficieze de programe de formare care le vor asigura competențe de educație incluzivă, managementul calității educației, utilizarea TIC în planificarea activităților didactice, consiliere psiho-pedagogică.

Noutatea programului de formare constă în introducerea unor obiective noi de dezvoltare antreprenorială, studii privind piața muncii și protecția mediului, prin care cadrele didactice să fie apte să educe și să consilieze generațiile de absolvenți în scopul integrării acestora în viața activă. Partenerii transnaționali, reprezentați de două instituții de formare profesională din Spania,vin cu experiența lor de formare dintr-un cadru european bine determinat, furnizând programe de Psihopedagogie si Limba spaniolă pe platforma on-line.

După cum menţionează Directorul CCD Ilfov, prof.Melania Băncilă, scopul proiectului este acela de a determina cadrele didactice aflate la inceput de drum, sa nu părăsească sistemul, să capete o nouă viziune asupra carierei didactice și să activeze cu profesionalism, în slujba elevilor, principalii beneficiari ai actului educațional.