Catalogul de seminţe al Grădinii Botanice Universitare „Pavel Covaci” din Macea, aparţinând Universităţii de Vest Vasile Goldiş din Arad, semnat de un grup de autori condus de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele UVVG Arad, a apărut pentru a 25-lea an consecutiv, la Editura Vasile Goldiş University Press. În catalog sunt cuprinse speciile vegetale de la care s-au recoltat seminţe în anul 2016.

Acest Catalog de seminţe cuprinde 1.061 de specii, dintre care 60 aparţin răşinoaselor şi restul foioaselor. Speciile aparţin unui număr de 101 familii de plante, dintre care cel mai bine reprezentate sunt familiile: Rosaceae (191 specii), Asteraceae (102), Fabaceae (69), Lamiaceae (62), Poaceae (40) şi Cupresaceae (35). Între rarităţile cuprinse în catalog se află: Arborele batistă (Davidia involucrata), Planta unicorn (Proboscidea fragrans) şi Salba japoneză cu frunze roşiatice toamna (Euonymus alatus). Dintre speciile cu valoare decorativă mare amintim: Ştirul tricolor (Amaranthus tricolor ‘Splendens’), Luminiţa (Oenothera missouriensis) şi Bujorul lemnos (Paeonia × suffruticosa). Majoritatea mostrelor de seminţe au fost recoltate de la plantele cultivate în Grădina Botanică de la Macea şi doar o parte mai mică din recolta de seminţe a anului 2016, respectiv 15 %, aparţine speciilor din flora spontană a zonei şi au fost recoltate cu ocazia ieşirilor în teren prilejuite de studiul florei comunei Macea„, a declarat prof univ dr Aurel Ardelean.

Ardelean a arătat că această colecţie (Index Seminum) pe anul 2016 va servi la schimbul de seminţe, conservarea lor în banca de gene şi ca material de comunicare cu 255 de grădini botanice, care posedă bănci de gene din biologia vegetală.

Conform lui Ardelean, Grădina Botanică din Macea, care are un număr de peste 3.800 taxoni, va organiza în luna septembrie., sub egida UVVG Arad şi a Universităţii Boku din Viena, un simpozion internaţional de botanică.

La rândul său, lect. univ. dr. ing. Ion Don, directorul grădinii de la Macea, a spus că în acest Catalog de seminţe nu au fost incluse unele specii care sunt considerate invazive şi nedorite, ca de exemplu Ambrosia artemisiifolia şi Heracleum mantegazzianum, pentru că, atunci când se introduc în cultură specii noi, o atenţie deosebită se acordă evitării specii potenţial invazive.

„O bună parte din materialul semincier recoltat în 2016 se păstrează şi se conservă în cadrul Colecţiei de seminţe de la Macea, înfiinţată, în anul 2013, în cadrul Proiectului HURO/1101/119/1.3.1 Pro-Plants, realizat în colaborare cu Universitatea Corvinus din Budapesta, prin Arboretum Szarvas”, a adăugat, lect. univ. dr. ing. Ion Don.

Grădina de la Macea este membră fondatoare a Asociaţiei Grădinilor Botanice din România (AGBR), cu sediul în Bucureşti şi membră a Botanic Gardens Conservation International (BGCI), cu sediul în Richmond, Anglia.

Grădina are relaţii de colaborare, respectiv de schimb reciproc de cataloage de seminţe şi seminţe, cu 255 de instituţii similare (grădini botanice, arboretumuri, bănci de seminţe) din ţară şi de peste hotare.

Scopul principal al acestei activităţi este acela de a îmbogăţi permanent colecţiile de plante ale grădinii, dar şi procurarea de material vegetal necesar unor cercetări în domeniu botanic, fitoterapeutic etc AGERRPRES