Sâmbătă, 9 aprilie, la Casa Corpului Didactic Iaşi, a debutat o nouă etapă de formare în cadrul proiectului european “Tinerii impotriva violenţei”, proiect ce reuneşte ca parteneri strategiciMinisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.), Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Agenţia OSC şi Organizaţia “Salvaţi Copiii”.


Această etapă de formare a propus pentru început, două zile de pregătire faţă în faţă (sâmbătă, 9 aprilie şi duminică, 10 aprilie), urmând ca până pe 30 mai, să se desfăşoare multiple sesiuni de formare online şi apoi, evaluarea finală a cursurilor.

Activităţile reunesc 54 de participanţi şi doi formatori, acreditaţi în cadrul unei etape anterioare de formare organizate la nivel regional de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Formatorii acreditaţi în cadrul proiectului şi-au asumat rolul de a organiza sesiuni de pregătire la nivelul judeţului din care provin şi au fost selectaţi din rândurile participanţilor la prima fază de formare, organizată tot la nivel regional de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, pentru a pregăti agenţi activi în prevenirea şi combaterea violenţei şcolare.

Cei 54 de participanţi la cursurile de formare organizate la nivelul judeţului Iaşi în cadrul Casei Corpului Didactic, reflectă structura grupului ţintă al proiectului, aspect în funcţie de care au fost selectaţi trei inspectori şcolari, 29 de consilieri şcolari şi 22 de directori sau membri ai consiliului de administraţie. De menţionat ar fi de asemenea, faptul că aproximativ jumătate din participanţi sunt persoane din mediul rural, care, în demersurile de atenuare a fenomenelor de violenţă şcolară, întâmpină anumite probleme particulare, datorate micro-climatului social.

Cele două sesiuni de pregătire faţă în faţă, cu care a debutat la nivelul judeţului Iaşi, formarea pe tema prevenirii şi combaterii violenţei şcolare, au propus o tematică variată, ilustrând complexitatea fenomenului de violenţă şcolară – de la formele sale de manifestare, până la posibilele strategii concrete de abordare. Astfel, prima zi a fost dedicată discuţiilor privind sursele şi situaţiile de violenţă şcolară, profilul elevului violent şi al victimei sau strategii de prevenire şi combatere a violenţei la nivelul şcolii, în timp ce sesiunea derulată duminică, 10 aprilie, a propus dezbaterea unor teme ca “Violenţa şcolară şi cetăţenia democratică” sau “Violenţa şcolară şi educaţia interculturală”.

Activităţile desfăşurate în cadrul acestor sesiuni din 9, respectiv 10 aprilie, au fost susţinute de către Lidia Andronache, profesor metodist şi director al Casei Corpului Didactic Iaşi, alături de profesor psihopedagog Magdalena Ioachim – formatori acreditaţi în cadrul etapelor anterioare de formare, derulate de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei la nivel regional.

Formatorul acreditat Lidia Andronache – director al Casei Corpului Didactic, a apreciat varietatea participanţilor ca fiind extrem de utilă, precizând că acest detaliu “sprijină explorarea fenomenului de violenţă şcolară din multiple perspective. Dincolo de manifestările de violenţă fizică, ce constituie subiectul ştirilor, există forme mai subtile de violenţă, care însă trebuie abordate cu aceeaşi seriozitate. Realizarea unor grupe eterogene de participanţi permite asumarea acestor nuanţe şi discutarea modului în care fiecare actor implicat în actul educativ poate acţiona pentru atenuarea tendinţelor violente.” Directorul Casei Corpului Didactic a vorbit de asemenea despre importanţa relaţionării cadrelor didactice cu familia şi comunitatea – Poliţie, Biserică şi alte instituţii, pentru a contribui la integrarea demersurilor de prevenire şi combatere a violenţei şcolare.

Noutatea în formarea propusă de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, este în opinia celor doi formatori, componenta de comunicare şi învăţare online. Directorul C.C.D. Iaşi a accentuat că “participanţii au oportunitatea de a relaţiona într-o manieră diferită pe platforma online, făcând schimb de idei sau împărtăşindu-şi propria experienţă în demersurile de prevenire şi combatere a violenţei şcolare. Platforma este de asemenea o resursă de informare şi actualizare profesională, pe care participanţii o vor putea accesa oricând, pentru a se documenta sau pentru a propune soluţii de gestionare şi atenuare a manifestărilor de violenţă şcolară.”

Participanţii la sesiunile judeţene de formare sunt încurajaţi ca după finalizarea cursurilor, să propună şi să implementeze planuri strategice sau activităţi care pot fi introduse în planurile anuale ale instituţiilor în care lucrează. “Atât folosirea platformei, cât şi activităţile derulate la sesiunile din acest week-end, se doresc a fi doar un început. Persoanele formate vor putea realiza designul şi implementarea unor acţiuni concrete de prevenire sau de combatere a violenţei şcolare, contribuind astfel la schimbarea graduală a atitudinii colective.”, a subliniat directorul C.C.D. Iaşi, Lidia Andronache.

Unul dintre punctele tari observate de către formatori la sesiunile desfăşurate, a fost implicarea susţinută a participanţilor în activităţile practice. “Am încercat să trecem dincolo de prezentarea teoretică a celor mai importante concepte, deoarece odată fixate, aceste repere teoretice pot fi oricând aprofundate prin parcurgerea materialelor din domeniu. Am pus accent pe lucrul cu anumite contexte concrete şi pe realizarea chiar a unor jocuri de rol, întrucât suntem de părere că putem alege soluţii mai pertinente, atunci când suntem puşi în anumite situaţii cu potenţial violent şi încercăm realmente să empatizăm cu persoanele care au trăit astfel de situaţii.” – a încheiat directorul C.C.D. Iaşi, Lidia Andronache.

Implicarea participanţilor a fost subliniată şi de către profesor psihopedagog, Magdalena Ioachim, care a vorbit despre varietatea soluţiilor propuse şi modul elaborat în care a fost gândită implementarea fiecărei alternative, în cadrul grupelor de lucru. Astfel, activităţile derulate în cadrul formării au reuşit să depăşească simpla livrare a informaţiei şi să provoace participanţii să exploreze atât resursele ce pot fi folosite pentru prevenirea şi combaterea violenţei la nivelul şcolii, cât şi propria personalitate, pentru a descoperi şi pentru a putea folosi oricând “latura non – violentă a fiecăruia dintre noi”.