scoala_vara.jpgÎn perioada 21 iulie – 3 august 2014, Facultatea de Litere a Universității din Bucureşti este gazda celei de-a 54-a ediţii a Cursurilor de vară de limba română, de cultură şi civilizaţie românească, cea mai veche inițiativă a unei universități românești de a promova limba și cultura română în lume. Astfel, această inițiativă devine emblema unui gir universitar conferit timp de peste 50 de ani de un forum de prestigiu, Universitatea din Bucureşti, organizator, respectiv Facultatea de Litere, co-organizator.
De-a lungul a jumătate de secol, Cursurile de vară ale Universităţii din Bucureşti şi-au câştigat un binemeritat renume prin participarea a peste 5000 de cursanți, a numeroase cadre didactice universitare din ţară şi din străinătate, precum şi a unor distinşi academicieni, oameni de cultură, artişti, având ca principal scop cunoașterea limbii și a culturii românești.

Manifestările anuale datează din anii ’60, când marele lingvist Alexandru Rosetti a inițiat acest demers la Sinaia, continuat vreme îndelungată de profesorul Boris Cazacu. Se cuvine să amintim cu acest prilej aniversar numele celor şapte Directori care au dus mai departe tradiţia Cursurilor de vară ale Universităţii din București: prof. dr. Alexandru Piru (critic şi istoric literar), academician Ion Coteanu (lingvist), prof. dr. Dan Horia Mazilu (istoric literar şi al mentalităţilor), prof. dr. Silviu Angelescu (folclorist), prof. dr. Mihai Zamfir (critic literar), conf. dr. Romaniţa Constantinescu (specialist în teoria literaturii), conf. dr. Oana Chelaru-Murăruş (actualmente Decanul Facultăţii de Litere).

Începând cu anul 2010, Cursurile de vară se desfășoară la Bucureşti, capitala României. Facultatea de Litere va găzdui pentru al cincilea an consecutiv evenimentele celei de-a 54-a ediții, fiind integrate sărbătoririi a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti. La această ediție, vor participa peste 30 de cursanți interesați de cultura românească, din 14 țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Coreea, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Marea Britanie, Serbia, Ucraina.

Unicitatea acestui demers universitar pentru cunoaşterea limbii române, culturii şi civilizaţiei româneşti constă în calitatea cursurilor practice de limba română, concepute dintr-o perspectivă comunicaţională, în sensul că învăţarea elementelor de lexic şi gramatică va fi permanent subordonată unor scopuri interacţionale, atât în excursii sau conferințe, cât și în ateliere de lucru – de la tradiții la înțelegerea textului oral sau actorie. Cursurile de limba română și conferințele sunt ținute de profesori ai Universităţii din Bucureşti, specialişti în lingvistică şi comunicare, având o bogată experienţă în predarea şi testarea LRS (limbii române ca limbă străină), atât în ţară, cât şi în străinătate, în cadrul lectoratelor României din marile universităţi europene. Programul Cursurilor de vară cuprinde și vizite la Biblioteca Centrală Universitara „Carol I”, Palatul Mogoşoaia, Muzeul Satului, Muzeul Național de Istorie a României, excursii la Sinaia – Castelul Peleş – Braşov, în zona viticolă a Prahovei, precum şi proiecţii de filme româneşti, spectacole de teatru, un concert la Ateneul Român în stagiune estivală. La finalul acestor cursuri, participanţii vor susţine un examen de atestare a cunoştinţelor de limba română.

Renumele internațional dobândit de-a lungul timpului de Cursurilor de vară de limba română, de cultură şi civilizaţie românească este rezultatul firesc al acordurilor internaţionale ale Universităţii din Bucureşti, respectiv ale Facultăţii de Litere cu universități din întreaga lume, cu o foarte bună tradiție în predarea limbii române ca limba străină, a culturii și civilizației românești într-o dimensiune multiculturală. În acest sens, au devenit tradiționale colaborările cu universități din ţări ca Bulgaria (Universitatea din Sofia), Coreea (Universitatea din Seul), Germania (Universitatea din Regensburg, Universitatea din Hamburg), Grecia (Universitatea din Salonic), Italia (Universitatea din Pisa), Marea Britanie (Universitatea Cambridge, Universitatea Oxford), Serbia (Universitatea din Belgrad, Universitatea din Novi Sad).

Universitatea din București, prin instituţia sa fondatoare, Facultatea de Litere, a fost şi va fi în continuare concepută drept o citadelă a tradiţiei, adică a unei cunoaşteri stabile, bazate pe principii deja demonstrate şi confirmate de practică.

Programul complet al manifestării poate fi găsit AICI.