Cei 45 de studenţi de la Facultatea de Drept care au fraudat examene în sesiunea din iarnă au fost exmatriculaţi. Rectorul Universităţii Bucureşti, Marian Preda, a anunţat că validează propunerea de exmatriculare a celor 45 de studenţi.

„Avem şi mărturii ale studenţilor care au recunoscut, în cadrul discuţiilor avute cu reprezentanţii facultăţii, că au fraudat examenele. În consecinţă, Consiliul Facultăţii de Drept, format din cei mai reputaţi specialişti în Drept la nivel naţional, a votat cu o largă majoritate pentru propunerea de exmatriculare. În faţa acestor evidenţe, regulamentele în vigoare ale Facultăţii de Drept şi normele pe care se întemeiază activitatea academică a UB ne conduc la un singur răspuns instituţional legal. Nu aş vrea să trecem uşor peste componenta morală a acestei situaţii, cu atât mai mult cu cât actualii studenţi ai Facultăţii de Drept sunt cei care vor înfăptui justiţia în viitor, iar un stat puternic, un stat de drept are nevoie de jurişti corecţi, integri şi buni profesionişti. Prin urmare, în calitate de rector al Universităţii din Bucureşti, validez propunerea de exmatriculare ca urmare a fraudei constatate cu o largă majoritate de Consiliul Facultăţii de Drept”, a precizat rectorul UB.

Potrivit acestuia, dovezile care stau la baza deciziilor arată „fără niciun dubiu” că studenţii în cauză „au încălcat în mod evident şi în mod repetat” la mai multe examene din sesiune regulamentele facultăţii şi ale universităţii.

Rectorul UB a spus că a analizat cu mare atenţie propunerea de exmatriculare transmisă de Consiliul Facultăţii de Drept, propunere pe care a discutat-o şi cu colegii săi prorectori.

„Menţionez că, în luarea deciziei, Consiliul Facultăţii de Drept a aplicat regulamentul actual al facultăţii, care spune clar că pentru fraudarea examenelor nu există decât o singură sancţiune şi anume exmatricularea. Este o situaţie dificilă pentru universitate şi pentru mine ca rector, dar şi ca profesor şi părinte, pe care mi-aş fi dorit să o putem evita prin măsuri de prevenţie. În acest caz am avut de ales, am avut de a aplica regulamentele facultăţii şi ale universităţii, validând sancţiunea de exmatriculare, care unora li se poate părea dură şi lipsa oricărei sancţiuni pentru practici dovedit frauduloase, o alternativă inacceptabilă la Universitatea din Bucureşti”, a spus Marian Preda.

Potrivit acestuia, în cadrul instituţiei de învăţământ superior există discuţii „constante” despre îmbunătăţirea procesului didactic, a relaţiilor student-profesor, despre educaţie centrată pe nevoile studentului şi pe cele ale societăţii.

„Nu putem cere studenţilor noştri să fie integri atât timp cât încă mai avem profesori în universitate în legătură cu care mai sunt sesizări cu privire la comportamentul lor sau la lipsa de integritate. În acest sens, voi solicita nu doar colegilor de la Drept, ci şi celor din întreaga noastră comunitate academică să reflecteze asupra contextului actual, să propună, să discute şi să implementeze măsuri în câteva direcţii strategice. Este nevoie de o mai bună adaptare a procesului de predare-învăţare la societatea digitală şi la generaţiile actuale de studenţi profund diferite de generaţiile noastre ale profesorilor lor”, a mai arătat Marian Preda.

În opinia sa, niciun soft nu poate suplini integritatea şi moralitatea persoanei aflate în faţa calculatorului. „Aş vrea să subliniez un lucru: niciun soft, oricare şi oricât de performant este acesta, nu poate suplini integritatea şi moralitatea persoanei aflate în faţa calculatorului. (…) Suntem datori cu toţii să întărim cultura corectitudinii în rândul membrilor noştri – prin dezbateri, prin dialog amplu cu studenţii, prin cursuri de integritate academică mai ales cu studenţii de anul I, cărora să le creăm aceste reflexe care să îi ajute pe parcusul studiilor academice”, a susţinut rectorul.

El a anunţat că în perioada următoare va demara ample consultări cu studenţii de la toate facultăţile universităţii.

„Anunţ public că în perioada următoare voi demara ample consultări cu studenţii de la toate facultăţile noastre şi din toate categoriile pe care le regăsim în universitate, astfel încât vocea studenţilor să poată să ne conducă spre cele mai bune decizii pentru universitatea noastră comună. (…) Cred că trebuie să supervizăm mai bine procesul de evaluare a profesorilor de către studenţi pentru a putea interveni clar, mai ales pentru a preveni situaţiile disfuncţionale”, a mai afirmat Preda. AGERPRES