Cel mult 20 de ore pentru elevii din invatamantul primar

elevi_mici.jpgNumarul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de invatamant este cuprins intre cel mult 20 de ore pe saptamana la invatamantul primar si cel mult 30 de ore pe saptamana pentru invatamantul secundar, conform proiectului de lege a educatiei nationale in forma asumata marti de Guvern, in Parlament.

Aceste ore sunt prevazute a fi alocate atat pentru predare, cat si pentru invatarea in clasa, asistata de cadrul didactic, a continuturilor predate. Planurile-cadru de invatamant pentru invatamantul secundar cuprind 60% discipline din trunchiul comun, 20% curriculum diferentiat si de 20% curriculum la decizia scolii/curriculum in dezvoltare locala.

Disciplinele si activitatile cuprinse in curriculumul la decizia scolii/curriculumul in dezvoltare locala se stabilesc de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, pe baza consultarii cadrelor didactice prin consiliul profesoral, a elevilor prin consiliul consultativ al elevilor, a parintilor prin comitetul reprezentativ al parintilor, precum si a reprezentantilor comunitatii locale si, dupa caz, a agentilor economici cu care unitatea de invatamant are relatii pentru pregatirea practica a elevilor.


Programele scolare vor acoperi maximum 75% din numarul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de invatamant iar cadrul didactic dispune de minimum 25% din numarul de ore alocat fiecarei discipline pentru implementarea planurilor individualizate de invatare si optimizare a invatarii la clasa a elevilor. In functie de conditiile si de resursele existente, pentru fiecare disciplina se pot stabili maximum doua titluri alternative dintre manualele scolare aprobate pentru clasa respectiva, precizeaza proiectul de lege.