Centenar Leon D. Leviţchi la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Pe 27 august, în Sala de consiliu şi apoi în Sala „Leon Leviţchi” ale Facultăţii de Litere – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Departamentul de limbi şi literaturi străine şi Societatea Cultural-Ştiinţifică „Vasile Alecsandri” Bacău (iniţiatoarea evenimentului), în colaborare cu Biblioteca Universităţii, cu Uniunea Scriitorilor din România – filiala Bacău şi cu revistele „Ateneu” şi „Plumb”, a organizat un moment omagial cu ocazia sărbătoririi unui secol de la naşterea profesorului Leon D. Leviţchi. Au participat cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar de ieri şi de azi, studenţi, masteranzi, scriitori, iubitori ai culturii române şi universale.

Traducător, istoric literar, lexicograf, eseist şi poet, profesor doctor docent, Leon D. Leviţchi (27 aug. 1918, Edineţ, Republica Moldova – 16 oct. 1991, Bucureşti) este cel mai cunoscut dintre angliştii români de după război. În a doua jumătate a secolului trecut (între anii 1975 şi 1980), a predat cursuri de literatură engleză, de traducere din/în limba engleză, de lexicografie şi gramatica limbii engleze, la specializarea Limba şi literatura engleză – limba și literatura franceză de la Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic de 3 Ani din Bacău (azi, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău).

Reproducem una dintre caracterizările prezente în dicţionarele de literatură: „Înzestrat cu o impresionantă putere de muncă, cu o exemplară rigoare, atent la cele mai mici amănunte, de o mare modestie, [Leon D. Leviţchi] s-a dedicat înfăptuirii unei opere ample, cuprinzând dicţionare, istorii ale literaturii engleze, studii de shakespearologie, traduceri din şi în limba engleză ale unor autori foarte diverşi, toate realizate cu talent.” (Dan Grigorescu, în Dicţionarul general al literaturii române – Academia Română; coordonator general, Eugen Simion; Bucureşti, Editura „Univers enciclopedic”, 2005).