ccdbacau_seminar.jpgCasa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” din Bacău şi Inspectoratul Şcolar Judeţean au organizat, vineri, prima sesiune de formare continuă cu tema „Educaţie pentru Informaţie. Centrele de documentare şi informare în viziunea Legii Educaţiei Naţionale”.

„Principalele obiective ale sesiunii au fost identificarea locului Centrelor de Documentare şi Informare (CDI) în proiectul şcolii, cunoaşterea structurii şi etapelor de elaborare ale unui proiect CDI, cunoaşterea rolului şi a misiunilor actorilor implicaţi în proiect, identificarea deosebirilor dintre CDI şi biblioteca şcolară, cunoaşterea rolului şi funcţiilor CDI în unitatea de învăţământ, amenajarea spaţiilor specifice unui CDI şi caracteristicile acestora, dar şi identificarea diferitelor tipuri de activităţi pedagogice şi a animaţiilor culturale ce se pot desfăşura în CDI, toate în viziunea Legii Educaţiei Naţionale şi a metodologiilor subsecvente acesteia”, a declarat Corina Stănilă, consilier – expert în cadrul Ministerului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Potrivit acesteia, Cdi-urile ‘concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar de actualitate, pluridisciplinar şi multisuport, adaptat nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii, dar şi mijloacele de documentare şi informare, aparatură şi echipamentele, care vor permite exploatarea eficientă a fondului documentar’.

‘Centrele de Documentare şi Informare contribuie la asigurarea egalităţii şanselor de reuşită ale copiilor, indiferent de mediul din care provin, la favorizarea accesului acestora, dar şi la susţinerea pregătirii cadrelor didactice cadrelor didactice în deprinderea şi promovarea inovaţiei pedagogice şi introducerea noilor tehnologii în practicile pedagogice şi educative curente, la adaptarea sistemului educativ românesc la standardele în domeniul documentar, promovate la nivel european. De asemenea, sunt utile şi activităţilor comunităţii locale în domeniul cultural şi de informaţie actuală’, a explicat prof. Gabriel Stan, directorul Casei Corpului Didactic Bacău.

La eveniment au participat directori de unităţi şcolare, profesori documentarişti, cadre didactice care coordonează Centrele de Documentare şi Informare şi bibliotecari şcolari din judeţul Bacău. Sesiunea de formare s-a desfăşurat într-o manieră atractivă, deschisă şi interactivă, beneficiind de o înaltă expertiză. Participanţii, care au intrat în posesia unor informaţii fundamentale, privitoare la politica documentară au mai primit pe suport de hârtie şi electronic atât structura cursului, cât şi noile acte normative referitoare la funcţionarea CDI-urilor’, ne-a declarat directorul CCD Bacău.

Până în prezent, în localităţile băcăuane au devenit funcţionale 27 de CDI-uri. Se prognozează că până la finele anului se vor înfiinţa în judeţ alte două CDI-uri, la şcoala Vultureni, având clase de predare I – VIII, şi la şcoala ‘George Apostu’ Stănişeşti. AGERPRES