facult de muzica.jpgFacultatea de Muzică a Universităţii de Vest din Timişoara şi Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 prin Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane anunţă inaugurarea, în cadrul proiectului Observatorul Profesiilor Muzicale din România, a Centrului de consiliere şi orientare profesională în carieră şi educaţie – primul spaţiu destinat îndrumării studenţilor şi absolvenţilor din domeniul muzical în accesarea ofertelor pieţei muncii.

Pe 7 februarie a fost inaugurat primul spaţiu amenajat în clădirea Facultăţii de Muzică din Timişoara, destinat consilierii studenţilor şi absolvenţilor din domeniul muzical, ce îşi propune să schimbe percepţia negativă a tinerilor muzicieni, dar şi a publicului, referitoare la posibilităţile de inserţie pe piaţa muncii în acest domeniu de activitate.


Centrul va oferi tinerilor muzicieni informaţii privind ofertele existente pe piaţa muncii, asistenţă pentru întocmirea unor documente specifice (cereri, declaraţii, CV etc), va asigura accesul la site-urile specifice, va face cunoscute concursurile de angajare organizate de instituţiile de profil. În acest context, se preconizează organizarea în luna aprilie a „Zilei porţilor deschise la Facultatea de Muzică”, precum şi a unui târg de job-uri.


„Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională în Carieră şi Educaţie doreşte să fie un sprijin real pentru studenţii şi absolvenţii Facultăţii de Muzică din Timişoara, astfel încât toţi cei implicaţi în acest domeniu de activitate să beneficieze de îndrumare şi mediere, atât în relaţia cu instituţiile de profil, cât şi cu angajatorii. De asemenea, proiectul OPMR, în cadrul căruia a fost înfiinţat CCOPCE îşi propune atestarea competenţelor în domenii conexe celui muzical, precum şi introducerea în COR a unor meserii care se practică, dar pentru care nu sunt formulate în acest moment standardele ocupaţionale, pentru a lărgi sfera posibilităţilor de angajare a absolvenţilor facultăţilor de profil din ţară. Din aceste motive, este important ca tinerii muzicieni, dar şi mass-media şi publicul larg să cunoască avantajele aduse de acest proiect în domeniul muzical în privinţa facilitării accesului la locuri de muncă stabile pentru absolvenţi, iar Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională în Carieră şi Educaţie şi-a propus să îmbunătăţească imaginea acestui domeniu de activitate, prin informaţiile pe care le oferă”, a declarat asist. univ. drd. Simona Daniela Negru, Directorul CCOPCE.