În urma încheierii convenției de parteneriat între Institutul Francez din București, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște a fost înființat Centrul delocalizat de examinare DELF. În centrul DELF înființat la Târgoviște, examinarea va fi realizată de 25 profesori de limba franceză din județul Dâmbovița, acreditați în urma absolvirii cursului de formare specific, organizat în octombrie 2015 de Institutul Francez din București.

La evenimentul de inaugurare de pe 29 februarie au participat reprezentanți ai Institutului Francez din București: Julie RESCOURIO, director cursuri de formare și Ruxandra BOITAN, responsabil al serviciului Acreditări și certificări, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița: Inspector Școlar General prof. Sorin ION și Inspector Școlar General Adjunct prof. Gabriela ISTRATE, directorul Colegiului Național „Ienăchiță Văcărescu” – prof. Dana PIRVULESCU, inspector școlar pentru limbi moderne prof. Mihaela ANTON, profesori de limbă franceză, elevi și alți invitați.

În discursul său, Julie Rescourio, reprezentant al Institutului Francez, a subliniat faptul ca limba franceză este o limbă vie, funcțională, folosită în relațiile internaționale, iar cunoașterea acesteia este o oportunitate pentru elevi, mai ales că în regiunea noastră sunt prezenți investitori de origine franceză.
Inspectorul școlar general al ISJ Dâmbovița prof. Ion Sorin a reamintit statutul de țară francofonă al României și importanța învățării și practicării acestei limbi pentru dezvoltarea armonioasă, personală și profesională, a elevilor. ”Ne bucuram să fim prezenți astăzi la deschiderea unui centru de examinare DELF, primul de acest fel din județul Dambovița. Felicitam inițiatorii acestui demers și vă dorim succes și un număr cât mai mare de elevi care să parcurgă programul oferit”.

Inspectorul școlar general adjunctprof. Istrate Gabriela a trecut în revistă relațiile istorice româno-franceze, subliniind rolul determinant pe care l-a avut pregătirea elitelor românești în marile universități din Franța, mai ales în secolul al XIX-lea,în formarea statului modern român. ”Urăm bun venit centrului DELF și sperăm ca așa cum în perioada statului modern cultura și civilizația franceză a influențat dezvoltarea noastră ca stat, tot așa prin stabilirea relațiilor de colaborare actuale să contribuim la creșterea calității învățământului dâmbovițean și pregătirea viitorilor absolvenți pentru viață”.

Inspectorul școlar pentru limbi moderne, profesoara de limba franceză Mihaela Anton, a explicat principalele beneficii ale înființării și funcționării unui astfel de centru.

Perspectivele de scurtă și lungă durată oferite de obținerea unei diplome DELF sunt multiple: Diploma DELF echivalează testul de limbă franceză fie pentru admiterea în universități din Franța și din țările francophone, fie pentru obținerea de burse de studii sau pentru înscrierea la masterate, studenții pot utiliza diplomele pentru dosarele de mobilități universitare internaționale, iar pentru adulți, aceste diplome reprezintă un avantaj în cariera profesională ori pe piața muncii din Franța și din țările francofone. De asemenea, titularul diplomei DELF va fi scutit de proba de limba franceză la admiterea la liceu cu program bilingv, la clase cu predare intensivă a limbii franceze sau de la proba de limbă franceză a examenului de bacalaureat.

”Este o mare oportunitate pentru elevii din județul nostru, deoarece dincolo de aspectul practic, de a nu se mai deplasa la București, existența Centrului reprezintă și o motivație în plus pentru studierea limbii franceze”, a declarat inspectorul pentru limbi moderne Anton Mihaela.

Pentru obținerea diplomelor DELF școlar, elevii claselor I – XII/XIII se pot înscrie în perioada prevăzută de Calendarul examenelor, la Centrul de examinare din cadrul Colegiului Național Ienăchiță Văcărescu Târgoviște. Prima sesiune de examene care se va derula aici va avea loc în luna mai 2016, înscrierea realizându-se în perioada martie-aprilie.

Pe 20 aprilie se va organiza la sediul DELF din Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” o simulare a examenului, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile acestuia.