Unul dintre cele mai moderne şi performante centre de învăţare din ţară a fost inaugurat, pe 15 noiembrie, la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi (TUIASI), scopul obiectivului fiind reducerea abandonului şcolar.

Centrul de Învăţare Remedium este prevăzut cu trei încăperi destinate activităţilor de învăţare şi predare, un spaţiu tip sală de lectură, care poate fi folosit şi ca o sală de training şi consiliere în grup, cât şi o sală de consiliere individuală.

Acest spaţiu este dotat cu zece calculatoare de ultimă generaţie, pe care sunt încărcate cele mai avansate softuri existente de proiectare şi desenare. În cadrul Centrului există şi o bibliotecă dotată cu publicaţii, cărţi, manuale din străinătate pe domenii precum matematică, mecanică, fizică. Tot aici sunt instalate şi o serie de standuri demonstrative pentru înţelegerea diverselor fenomene fizice.

„Este un proiect dedicat studenţilor din anul întâi în acţiunea ROSE, o acţiune finanţată de Banca Mondială pentru reducerea abandonului şcolar în România. Intenţia este de a realiza un astfel de centru chiar acolo unde stau studenţii, în aşa fel încât să fie foarte facil accesul. Centrul de Învăţare Remedium este amplasat la parterul căminelor T5-T6 din Complexul Tudor Vladimirescu. Miza este de a face ca studenţii din anul I să se integreze mult mai bine în viaţa universităţii. Centrul Remedium este un centru nonconformist, post modern, care nu se aseamănă deloc cu o sală de lectură clasică de cămin, un spaţiu destinat nu numai învăţării ci şi dezvoltării personale. Este un spaţiu care se poate dezvolta o relaţie afectivă între student şi instituţie”, a declarat Nicolae Seghedin, prorectorul TUIASI.

Pentru Centrul de Învăţare Remedium, un proiect finanţat cu fonduri asigurate de Banca Mondială, s-au investit aproximativ 250.000 de euro. Astfel, conducerea TUIASI speră să reducă abandonul şcolar.

„În acest spaţiu vom avea activităţi de tutoriat, activităţi remediale, de dezvoltare personală. Vor veni atât profesori cât şi sociologi, psihologi, antreprenori, manageri, inventatori care vor arăta studenţilor din primul an ce înseamnă profesia de inginer, anii ce urmează în universitate, astfel încât să fie pregătiţi pentru tot ceea ce urmează Abandonul şcolar în anul I de la studiile cu licenţă, cel care ne interesează, este de 20 -23 la sută. Nu putem vorbi de o anumită evoluţie, ci de un fenomen constant. Prin acest proiect încercăm să reducem acest abandon”, a declarat Nicolae Seghedin.

Conform prorectorului TUIASI, cele mai puţine cazuri de abandon universitar se înregistrează la Facultatea de Automatică şi Calculatoare şi Facultatea de Arhitectură. AGERPRES