Universitatea Politehnica Timişoara (UPT) vine în sprijinul studenţilor aflaţi în risc de abandon, prin înfiinţarea unui Centru de învăţare în ştiinţe inginereşti, care va fi creat cu fonduri de la Banca Mondială.

Grupul ţintă pentru care este gândit proiectul vizează circa şase sute de studenţi, cu preponderenţă dintre cei înmatriculaţi în anul I licenţă, valoarea totală a proiectului fiind de aproape un milion de lei.

„Scopul principal al noului centru este de a creşte rata de promovabilitate la nivel de ciclu de licenţă şi de a diminua abandonul şcolar. Centrul de învăţare, care va fi amenajat anul acesta în incinta clădirii ASPC, printr-un proiect competitiv privind învăţământul secundar (ROSE) al Ministerului Educaţiei Naţionale (Schema de Granturi pentru Universităţi – Centre de Învăţare, runda a II-a, cu fonduri de la Banca Mondială) şi va funcţiona efectiv din primul semestru al anului universitar 2019-2020”, arată un comunicat al UPT.

În cadrul proiectului se va crea un spaţiu modern, prietenos, special dedicat asigurării unor condiţii optime de studiu individual şi asistat, cu precădere pentru studenţii aflaţi în risc de abandon sau de nepromovare. Prin realizarea acestui centru şi prin activităţile ce se vor desfăşura în incintă se doreşte sprijinirea studenţilor din anul I pentru continuarea studiilor şi îmbunătăţirea performanţei educaţionale, dar şi creşterea capacităţii acestora de a depăşi situaţiile critice şi lacunele de cunoaştere din domeniul de studiu pentru care au optat.

Studenţii vor fi asistaţi de cadre didactice titulare pentru disciplinele la care s-a constatat un grad ridicat de nepromovare, de specialişti în coaching şi dezvoltare personală, consilieri educaţionali şi de carieră, psihologi, studenţi voluntari (din anii superiori ai ciclului de licenţă, masteranzi, doctoranzi), membri ai comunităţii Alumni, specialişti din mediul economic etc. De asemenea, va exista câte un coordonator/tutor al activităţilor specifice pentru fiecare facultate din UPT.

Tipurile de activităţi propuse în proiect vizează sprijin pentru acomodare, activităţi de îndrumare, remediale, de consiliere de diverse tipuri şi sesiuni de coaching şi dezvoltare personală, precum şi ateliere de lucru în domenii specifice.

Realizarea centrului şi implementarea cu succes a proiectului vor fi asigurate de Centrul de Consiliere şi Orientare în Cariera al UPT şi de Centrul de Pregătire a Personalului Didactic. AGERPRES