Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud a înfiinţat un centru educaţional pentru copiii cu autism şi alte tulburări de dezvoltare în municipiul reşedinţă, în baza unui proiect cu fonduri europene derulat în ultimele 21 de luni, dar şi a unui registru judeţean al persoanelor cu dificultăţi de dezvoltare. Conferinţa finală a proiectului „Dezvoltarea de strategii şi politici pentru a acorda şanse egale copiilor aparţinând grupurilor vulnerabile„, al cărui promotor a fost IŞJ, a avut loc pe 30 ianuarie.

Proiectul a fost depus pe Programul RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, şi a beneficiat de un buget de peste 1,3 milioane lei.

Partenerii Inspectoratului Şcolar au fost Asociaţia Autism Europa Bistriţa, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud, Şcoala Gimnazială nr. 4 Bistriţa şi Fundaţia Stiftelsen Radarveien din Norvegia.

Din dorinţa de a asigura o mai bună incluziune socială copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES), 264 de cadre didactice au urmat programe de formare, peste 200 de părinţi au participat la activităţi de informare, consiliere şi conştientizare, iar 61 de elevi şi preşcolari au beneficiat de peste 4.000 de ore de evaluare şi terapie, transformate în planuri de intervenţie personalizată.

De asemenea, a fost elaborată o strategie judeţeană de integrare a copiilor cu CES, pe care conducerea CJ Bistriţa-Năsăud a promis că o va include în strategia de dezvoltare a judeţului.

Printre propunerile rezultate în urma acestui proiect se află creşterea numărului de cabinete de asistenţă psihopedagogică din unităţile de învăţământ preuniversitar, în special în mediul rural, având în vedere că aproximativ 40% dintre copiii din judeţ nu au beneficiat, în cursul anului şcolar 2015-2016, de serviciile unui consilier şcolar. AGERPRES