cnred.jpgCentrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor (CNERD) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale a împlinit miercuri 15 ani de existenţă. CNERD a fost înfiinţat în anul 1999, prin Hotărârea de Guvern nr. 49, la iniţiativa ministrului Educaţiei de la acea dată, Andrei Marga, şi a primului director al centrului, Daniela Gârbea.

„Misiunea CNERD a fost, de la început, aceea de a asigura recunoaşterea, în România, a diplomelor obţinute în străinătate şi de a sprijini recunoaşterea, peste hotare, a diplomelor româneşti. Compus dintr-o echipă de funcţionari pregătiţi pentru a răspunde provocărilor impuse de evoluţia sistemelor de învăţământ şi a pieţei muncii, CNERD a devenit un punct de echilibru între politicile educaţionale interne şi sistemele de educaţie din străinătate. În timp, activităţile acestui departament s-au diversificat pentru a veni în sprijinul persoanelor care intenţionează să-şi continue studiile sau să ocupe un loc de muncă, în România sau în străinătate, respectând normele internaţionale şi europene obligatorii în domeniul recunoaşterii academice şi profesionale”, se arată în comunicatul MEN.

Recunoaşterea şi echivalarea studiilor efectuate în străinătate (în concordanţă cu legislaţia naţională privind sistemul românesc de învăţământ, acordurile internaţionale bilaterale în domeniul recunoaşterii academice sau dispoziţiile obligatorii adoptate la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte recunoaşterea profesională), autentificarea actelor de studii universitare, precum şi furnizarea de informaţii şi eliberarea de documente specifice privind sistemul românesc de învăţământ sau sistemele de învăţământ din alte state au devenit principalele activităţi ale CNERD.

Datele statistice aferente anului 2013 sunt: 11.152 de dosare de echivalare a studiilor preuniversitare efectuate de cetăţenii români în străinătate, 1.811 dosare de echivalare a diplomelor de licenţă, masterat, doctorat, obţinute de cetăţenii români în străinătate, 3.327 de dosare de recunoaştere a studiilor cetăţenilor din statele membre ale UE pentru înscrierea la studii universitare de licenţă, master şi doctorat, 2.290 de cetăţeni din state terţe şi 306 cetăţeni din statele membre ale UE au solicitat recunoaşterea studiilor pentru obţinerea permisului de muncă, 4.408 de solicitări de vizare a diplomelor de studii superioare pentru cei care doresc să studieze sau să lucreze în străinătate.

De asemenea, Centrul a primit 284 de cereri pentru eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor pentru profesii nereglementate în România cu Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, 703 cereri de informaţii despre recunoaşterea calificărilor profesionale coordonate în Sistemul de Informare al Pieţei Interne – IMI, dar şi 1.186 alte tipuri de solicitări. AGERPRES