usamv_cluj_.jpgCentrul de Pregătire şi Informare Cluj (CPI Cluj) funcţionează în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca ca centru de formare profesională şi de informare în domeniul agriculturii şi alimentaţiei, ce are ca scop asigurarea transferului de cunoştinţe şi informaţii de actualitate din sectorul agro-alimentar către specialiştii din domeniu.

Cursurile organizate de CPI Cluj se axează pe prezentarea tehnologiilor moderne de producţie, a aspectelor economice, de management şi marketing, cât şi pe prezentarea reglementărilor şi cerinţelor stabilite la nivel UE şi naţional. Priorităţile regionale specifice (pentru regiunea de nord-vest şi centrală a României) sunt de asemenea incluse în oferta de instruire.

Cursurile se adresează specialiştilor în extensie şi consultanţă agricolă, inspectorilor din domeniul siguranţei alimentelor şi cercetătorilor agricoli din regiunea de nord-vest şi centrală a ţării (judeţele Alba, Bistriţa, Cluj, Harghita, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sălaj). Echipa de lectori /formatori a USAMV Cluj a elaborat, împreună cu un grup de experţi ai firmei germane de consultanţă ADT Projekt GmbH, module de cursuri adaptate nevoilor cursanţilor, care introduc metode moderne de instruire participativă pentru adulţi.

Cursurile sunt acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei, iar absolvenţii primesc diplome sau certificate de formare profesională recunoscute de MECI, conform tipului de curs urmat.

Misiunea CPI Cluj constă în sprijinirea şi dezvoltarea competitivă a sectorului agricol şi alimentar, care să răspundă cerinţelor de piaţă ale UE. Se doreşte asigurarea unui transfer continuu de informaţii şi cunoştinţe de actualitate privind legislaţia UE, tehnologiile de producţie şi marketingul produselor agricole, care să fie puse în practică de fermieri şi procesatori. Acest deziderat este ăndeplinit prin organizarea cursurilor de formare profesională şi prin furnizarea de informaţii către specialiştii cu diferite niveluri de specializare şi experienţă din regiune, care pot integra aceste informaţii şi cunoştinţe în serviciile lor de extensie şi consultanţă pentru fermieri şi procesatorii alimentari. Cursurile CPI Cluj asigură o bază solidă în domeniul agricol şi de procesare alimentară, la nivel European, dând în acelaşi timp posibilitatea specialiştilor de a-şi actualiza permanent cunoştinţele.

În momentul de faţă, CPI Cluj organizează cursuri de formare profesională pentru:

– Consultanţi agricoli şi specialişti în extensie (durata 4 săptămâni)

– Inspectori în domeniul siguranţei alimentelor (durata 2 săptămâni)

– Cercetători agricoli (durata o săptămână)

– Curicula Consultanţi agricoli şi specialişti în extensie

– Curicula Inspectori în domeniul siguranţei alimentelor

– Curicula Cercetători agricoli

– Lista participanţi Consultanţi agricoli şi specialişti în extensie

– Lista participanţi Inspectori în domeniul siguranţei alimentelor

– Lista participanţi Cercetători agricoli

CPI Cluj va dezvolta şi implementa în viitor programe de instruire în anumite domenii specifice, care să răspundă cerinţelor sectorului public şi sectorului privat. CPI Cluj poate oferi de asemenea vizite de studiu în alte ţări pentru a înlesni schimbul de experienţă cu specialişti din domeniu din alte ţări membre UE.