Centrul de Simulare şi Abilităţi Practice al UMF Târgu Mureş, acreditat internaţional de SESAM

Centrul de Simulare şi Abilităţi Practice al Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş a fost acreditat de către Societatea Europeană de Simulare în Domeniul Medicinei (SESAM) ca centru de pregătire în simularea medicală, în perioada 2018-2022, acesta fiind primul şi singurul centru acreditat internaţional din România.

Potrivit UMF Târgu Mureş, ceremonia de acreditare a avut loc cu prilejul reuniunii anuale SESAM din Bilbao, Spania, desfăşurată la sfârşitul lunii iunie, distincţia de acreditare fiindu-i înmânată conferenţiarului universitar doctor Szederjesi János, coordonatorul Centrului de Simulare şi Abilităţi Practice.

Compartimentul de Relaţii Publice al UMF Târgu Mureş a precizat că o echipă de auditori SESAM a vizitat Centrul de Simulare şi Abilităţi Practice în luna decembrie 2017, ocazie cu care au fost evaluate activităţile curriculare şi extracurriculare, procedurile efectuate în cadrul Centrului, infrastructura didactică şi de cercetare.

“Specialiştii au concluzionat că sunt respectate toate criteriile şi principiile de acreditare. Astfel, Centrul a primit statutul de acreditare SESAM pentru o perioadă de patru ani. Centrul de Simulare şi Abilităţi Practice din cadrul UMF Târgu Mureş a fost înfiinţat în anul 2012 la iniţiativa rectorului universităţii, prof. dr. Leonard Azamfirei, şi este organizat în trei departamente: ‘Basic Skills’, ‘Medical Simulation’, şi ‘Pacient standardizat’. De-a lungul timpului, au fost instruiţi peste 17.000 de studenţi, acesta fiind considerat cel mai modern centru de simulare în medicină din ţară. În cadrul acestuia îşi desfăşoară activitatea disciplina de Simulare aplicată în medicină, condusă de conf. dr. Cosmin Moldovan”, a precizat UMF Târgu Mureş, într-un comunicat de presă.

Universitatea a precizat că activitatea Centrului de Simulare şi Abilităţi Practice a fost susţinută şi prin proiecte menite să creeze noi oportunităţi de învăţare pentru studenţi pentru dezvoltarea abilităţilor practice folosind simulatoare medicale.

În anul 2015, s-a înfiinţat la Târgu Mureş, cu prilejul primei ediţii a Congresului Naţional de Simulare Medicală MEDISIM, Societatea Română de Simulare Aplicată în Medicină, prima organizaţie de acest fel din România. AGERPRES