Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) organizează o procedură de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii grupurilor de lucru (pe discipline) care vor evalua proiectele de manuale şcolare pentru clasele I-VI, înscrierea având loc online, în perioada 22 ianuarie – 2 februarie, prin completarea unui formular publicat pe site-ul instituţiei.

Potrivit unui comunicat de presă al MEN, selecţia propriu-zisă şi anunţarea rezultatelor (individual, doar pentru candidaţii admişi) vor avea loc în intervalul 5 – 16 februarie.

Procesul de selecţie a profesorilor cu statut de experţi cooptaţi şi de specialişti externi (absolvenţi de studii superioare în domeniul Ştiinţe ale educaţiei) se va derula conform prevederilor ordinului de ministru nr. 5.645/2017. Misiunea experţilor/specialiştilor selectaţi este aceea de a analiza şi evalua calitatea proiectelor de manuale şcolare propuse de autori/grupuri de autori. Principiile care stau la baza selecţiei sunt competenţa şi experienţa acumulate/probate, precum şi disponibilitatea manifestată pentru implicarea în activităţile de evaluare a proiectelor de manuale şcolare din anul şcolar anterior„, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, din grupurile de lucru pot face parte cadre didactice angrenate în activităţi de predare-învăţare-evaluare în învăţământul preuniversitar, corespunzătoare ciclului de învăţământ şi disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale şcolare.

Altă condiţie ce trebuie îndeplinită vizează probarea competenţei în specializarea corespunzătoare/specializarea înrudită, conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, care-i acordă dreptul de a preda disciplina la care s-a înscris şi de a evalua proiectele de manuale şcolare depuse la disciplina în cauză.

De asemenea, sunt obligatorii abilităţile practice de operare pe computer şi respectarea criteriilor de incompatibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare.

Vor avea prioritate, în procesul de selecţie a evaluatorilor cooptaţi, cadrele didactice care deţin fie gradul didactic I în domeniul disciplinei/în domenii conexe celui pentru care se înscriu, fie titlul ştiinţific de doctor în aria de expertiză/arii conexe sau au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces.

„Activitatea grupurilor de lucru este supusă monitorizării CNEE. În situaţia în care cadrele didactice selectate nu demonstrează competenţă şi eficienţă în activitatea desfăşurată, acestea pot fi înlocuite cu persoanele desemnate rezerve în urma selecţiei”, se afirmă în comunicat. AGERPRES