univ_vest_timisoara.jpgActivitatea de cercetare va continua să stea la baza finanţării Universităţii de Vest din Timişoara, fapt pentru care Departamentul de Chimie-Biologie şi Geografie derulează proiecte în valoare de peste 3,5 milioane de lei.

‘Departamentul derulează, la ora actuală, cincisprezece proiecte naţionale şi internaţionale, complementar activităţii didactice. Consider că desfăşurăm o activitate academică completă, ceea ce presupune atât componenta didactică, cât şi cea de cercetare. Sunt importante atât schimburile ştiinţifice cu alte Universităţi, cât şi cele culturale interuniversitare, pentru că se creează reţele de cercetare’, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Adriana Isvoran, directorul Departamentului.

Departamentul de Chimie-Biologie-Geografie beneficiază atât de finanţări europene şi internaţionale, cât şi private. Semnificative sunt patru proiecte finanţate prin accesare POSDRU, în valoare de 3.500.000 de lei şi două proiecte transfrontaliere cu Serbia şi Ungaria, la care se adaugă altele: concursuri pentru elevi, sesiuni de comunicări naţionale şi internaţionale pentru studenţi, colaborări externe. ‘Cercetarea este importantă pentru UVT, în condiţiile aplicării noii Legi a Educaţiei, în virtutea căreia Universităţile vor fi clasificate în funcţie de activităţile de cercetare. Cele care vor primi finanţarea cea mai mare vor fi universităţile dedicate cercetării şi activităţilor didactice.


În aceste condiţii, în special ştiinţele – alături de Chimie-Biologie-Geografie, mai avem Facultatea de Fizică şi Matematică- desfăşoară activitate de cercetare, pentru că contribuie cu 90% din articolele publicate în publicaţii de prestigiu internaţional’, a subliniat prorectorul prof. univ. dr. Vasile Ostafe. AGERPRES