pamfil_doru.jpgAfirmă rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Prof. Dr. Doru Pamfil, în interviul acordat portalului www.EduManager.ro.

Domnia sa evidenţiază că USAMV s-a axat pe programele de fonduri structurale şi a reuşit câştigarea a cinci proiecte de peste 8 milioane euro pentru şcoala doctorală, şcoala postdoctorală şi unul pentru calitate în şcoala masterală.

– Domnule Rector, cum poate fi caracterizat anul 2009 din punctul de vedere al activităţii USAMV Cluj şi care sunt aşteptările dv. pentru 2010?

– Anul 2009 a fost unul fructuos în ce priveşte activitatea USAMV. Una dintre principalele realizări au contat în adoptarea noii Carte USAMV Cluj-Napoca, care şi-a propus ca misiune cercetarea avansată şi învăţământul, după modelul de research university. Carta a fost elaborată într-o manieră nouă, ea conţinând doar 9 pagini cu obiectivele, misiunea şi principiile care guvernează universitatea, restul fiind trecut în anexă ca Regulamente. USAMVCN a ajuns la 7.000 de studenţi dintre care 10% sunt doctoranzii şi peste 1000 sunt masteranzi. O altă realizare deosebită a fost acreditarea instituţională efectuată de ARACIS finalizată cu calificativul suprem de „universitate cu încredere ridicată”. Tot în acest an a fost obţinută şi prestigioasa diplomă de atribuire a standardului ISO 9001 pentru managementul universitar. Pe plan extern procesul de internaţionalizare a studiilor a fost concretizat prin înfiinţarea Centrul Universitar Viterbo, Italia. În cadrul acestuia vor funcţiona trei specializări la licenţă şi două de master în limba română, cu recunoaşterea lor şi de către Universitatea Tuscia cu care s-au semnat convenţiile de diplomă dublă. USAMV are din 2009 un nou membru corespondent activ al Academiei Române, după 25 de ani (prof. dr. Doru Pamfil), 3 noi membrii titulari ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi 5 membri corespondenţi. Cercetarea a fost materializată cu 11 noi brevete de invenţii fiind publicate aproape 100 lucrări cotate ISI.

Sperăm ca noul an 2010 să fie la fel de generos în realizări. El va fi un an dedicat francofoniei, USAMVCN urmând să acrediteze prima specializare de Agricultură în limba franceză. În iulie va avea loc la Cluj-Napoca reuniunea franco-română dedicată programului LIDER de dezvoltare regională având ca invitat special pe proaspătul comisar european Dacian Cioloş, fostul meu student. În acelaşi cadru se va organiza şi cea de a 12-a reuniune BIOVEG a reţelei Asociaţiei Universităţilor Francofone, pentru biotehnologii, manifestare ce are loc pentru prima dată într-o ţară din Europa de Est şi centrală. Reuniunea anuală organizată cu Ambasada Franţei dedicată produselor tradiţionale şi inaugurarea Bibliotecii agricole franceze vor încheia această manifestare dedicată francofoniei. Vom face eforturile investiţionale necesare pentru inaugurarea Institutul pentru Ştiinţele Vieţii şi a Centrului de Cercetări pentru Biodiversitate (banca de gene), precum şi pentru finalizarea a încă 200 de locuri în cămin pentru studenţi.

– Ce plan de măsuri aţi gândit pentru a limita efectele crizei economico-financiare asupra instituţiei pe care o conduceţi?

– Am implementat deja un sistem de reducere a cheltuielilor administrative care a permis scăderea lor cu 15 procente proces pe care dorim să-l promovăm în continuare sub o strictă supraveghere. Din 2009 bugetul universităţii a fost gestionat descentralizat pe facultăţi pentru creşterea responsabilităţii şi stimularea iniţiativelor până la nivelul catedrelor.

– Cum vă propuneţi să păstraţi cifrele de şcolarizare la nivelul înalt atins în anii precedenţi?

– Pentru 2010 ne propunem păstrarea cifrei de şcolarizare la nivel actual (7000 de studenţi) deşi cunoaştem trendul de scădere a populaţiei şcolare din România in 2010 cu aproximativ 10%. Sperăm că noua „încredere ridicată” atribuită de ARACIS să fie atractivă pentru viitorii studenţi masteranzi şi doctoranzi şi ne vom orienta în viitor în special spre creşterea atractivităţii externe pentru atragerea unui număr cât mai mare de studenţi străini. Studiile de licenţă, masterat şi doctorat în limba franceză şi engleză, precum şi cele în limba română desfăşurate în Italia sperăm să atragă în acest an peste 200 de studenţi, universitatea noastră urmând în acest scop să participe la mai multe târgurile de profil pentru promovarea ofertei noastre educaţionale atât în Africa de Nord (Tunisia, Maroc) dar şi Asia (China, India).

– Ştim că acordaţi o atenţie deosebită activităţii de cercetare la USAMV. Consideraţi acest aspect important pentru evoluţia Universtăţii în anii următori?

– Cercetarea va constitui în viitor domeniul prioritar de dezvoltare pentru universitatea noastră. Din păcate, bugetul USAMV Cluj-Napoca a fost afectat în 2009 de diminuarea severă a sumelor contractate de la peste 7 milioane de euro la doar 2,7 milioane, fapt ce a afectat major proiectele instituţiei, care se bazează prioritar pe noi descoperiri şi investigaţii. Din păcate şi sumele destinate investiţiilor au scăzut la o treime faţa de 2008, şi multe din obiectivele cuprinse în planul de dezvoltare a trebuit să fie realizate din resurse proprii. Ne bucurăm că am reuşit astfel să creştem cu 10% numărul de locuri în cămine, pentru 2010 fiind asigurată cazarea pentru 1300 de studenţi, ca urmare a lucrărilor de mansardare a căminelor existente. Pentru a putea susţine în continuare procesul de cercetare în rândul studenţilor, ne-am axat pe programele de fonduri structurale şi s-a reuşit câştigarea a 5 proiecte de peste 8 milioane euro pentru şcoala doctorală, şcoala postdoctorală (3) şi unul pentru calitate în şcoala masterală. Vom încerca de asemenea să fim mai vizibili în participarea la proiectele europene şi mai ales în publicaţia ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic pentru a putea onora misiunea asumată de universitate cu cercetare avansată.

– Vă rog să ne daţi câteva amănunte despre Institutul pentru Ştiinţele Vieţii, pe care îl veţi inaugura în acest an şi despre celelalte evenimente importante pe care le pregătiţi pentru 2010.

– În ultimii ani, Universitatea a depus eforturi intense pentru a asigura spaţii şi dotări adecvate unei cercetări de performanţă. Această performanţă este efectul orientării strategiei universităţii înspre învăţământul şi cercetarea de excelenţă, fapt ce a condus la crearea de centre de cercetare, de laboratoare acreditate şi de platforme de cercetare dotate şi organizate la nivel european.

În şirul acestor realizări se regăseşte şi „Institutul de Ştiinţele Vieţii”, ce urmează a fi inaugurat în luna iunie 2010, o clădire unică prin concepţie şi organizare, ce va grupa peste 12 dintre cele mai performante centre de cercetare şi laboratoare acreditate. Investiţia se va ridică în final la aproape 9 milioane euro, din care echipamentele şi mobilierul aferent depăşesc 5 milioane euro. Întreaga infrastructură a fost proiectată special pentru laboratoarele existente astfel că funcţionalitatea şi dotarea laboratoarelor va fi una de excepţie care vizează înalta performanţă. Sperăm să finalizăm până la sfârşitul anului şi Banca de gene, un alt obiectiv strategic pentru cercetarea de excelenţă. Acest nou complex unic în România prin complexitatea tehnicilor de stocare a materialului vegetal şi animal (seminţe, in vitro, criostocare, ADN, celule, spermă) va fi dublat şi de noul complex destinat şcolii doctorale care va oferi un spaţiu special amenajat cursurilor, susţinerii referatelor şi a tezelor de doctorat. Sunt două obiective de mult timp aşteptate care vor putea susţine pe termen lung excelenţa în cercetarea şi învăţământul din universitatea noastră.