curaj adrian.jpgPreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetarea Ştiinţifică (ANCS), prof. dr. ing. Adrian Curaj, s-a întâlnit miercuri cu doctoranzii şi cadrele didactice implicate în cercetare la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi.

La întâlnire au fost discutate problemele cercetării româneşti şi au fost oferite informaţii de actualitate cu privire la programele derulate de ANCS. De asemenea, s-a discutat şi despre Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare Inovare.

Trebuie precizat că la USAMV Iaşi sunt în derulare, prin ANCS, 81 de proiecte, iar valoarea acestora depăşeşte suma de 5 milioane lei.