uvvg_certificare.jpgÎn urma unui exigent audit de calitate realizat de Societatea Română pentru Asigurarea Calității Bucureşti, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad a fost recalificată național și european pentru îndeplinirea integrală a standardelor de calitate academică.

Certificatul național S.R.A.C. și cel european IQNet au fost acordate pentru activitățile de învățământ superior și cercetare științifică. Valabilitatea lor este de până în anul 2017.

Prin cele două certificate, Departamentul pentru Asigurarea Calității al Universității a făcut dovada că are implementat și menține un sistem de management al calității conform condițiilor din Acordul SREN I.S.O 9001:2008. La acest sistem integrat își aduc un aport consistent studenţii, masteranzii, doctoranzii, postdoctoranzii și absolvenții din cadrul Asociației ALUMNI.