uvvg_sandor.jpgBinecunoscutului chimist maghiar prof. univ. dr. Sandor Keki, şef al Catedrei de chimie aplicată de la Universitatea din Debrecen, Ungaria, i-a fost conferit joi, titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad.

Cu această ocazie, rectorul UVVG Arad, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, a făcut o scurtă prezentare a biografiei lui Sandor Keki şi a trecut în revistă activitatea acestuia. Laudatio a fost rostit de prof. univ. dr. Gavril Ardelean, directorul Filialei din Satu Mare a UVVG Arad, după care a urmat momentul decernării titlului de Doctor Honoris Causa, alături de Medalia jubiliară „Vasile Goldiş”. La finalul ceremoniei, prof. dr. Sandor Keki a dat citire dizertaţiei pregătite special pentru această ocazie.

După studiile universitare şi doctorale de chimie urmate în cadrul Universităţii din Debrecen, Sandor Keki a început să lucreze în anul 1994 ca şi cercetător ştiinţific în cadrul Catedrei de Chimie Aplicată a aceleiaşi universităţi. Între 1994 şi 2000 s-a ocupat de prepararea, caracterizarea şi studiul cineticilor de formare a diferiţilor polimeri şi copolimeri în bloc (liniari sau în stea). În anul 2000 şi-a extins interesul de cercetare asupra preparării şi caracterizării polimerilor şi copolimerilor biocompatibili şi biodegradabili, precum şi asupra studiului compuşilor organici cu masă moleculară mică şi a polimerilor, cu ajutorul tehnicii de spectroscopie de masă de ionizare moale.

Până în 2009, cercetarea sa a constat în prepararea mai multor derivaţi funcţionali ai polibutazonei, studiind şi unele proprietăţi ale acestora, precum şi separarea lor microfazică în stare solidă şi lichidă. Din anul 2007, se implică şi în cercetări de natură medicală, respectiv biologică, în primul rând prin realizarea unor lucrări analitice de identificare şi determinare calitativă a substanţelor cu activitate biologică, pentru atingerea acestui ţel beneficiind de două ori, de Bursa de cercetare Bolyai, în perioadele 1999 – 2002 şi 2004 – 2006, fiind distins în anul 2007, cu placheta „Memorial Bolyai”.

A fost distins cu diferite premii, unul dintre cele mai importante fiind Premiul Ştiinţific „Cornides Istvan” acordat de Societatea de Spectrometrie de Masă a Asociaţiei Chimiştilor Maghiari pentru remarcabilele rezultate în domeniu obţinute pe plan naţional şi internaţional. Datorită rezultatelor obţinute în domeniul chimiei poilimerilor şi al spectrometriei de masă, în anul 2004 primeşte titlul de Doctor Habilitat în chimie, în 2008 primeşte titlul de Doctor al Academiei de Ştiinţe Maghiare, iar în 2010 obţine titlul de profesor universitar.

A fost de mai multe ori visiting professor la universităţi de SUA, Canada şi Marea Britanie, universităţi cu care a avut importante colaborări. De asemenea, a avut importante colaborări în România, cu Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj- Napoca, cu Universitatea Politehnică Timişoara şi cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.
Totodată, a publicat 135 de lucrări ştiinţifice, din care 95 de articole au fost publicate în reviste internaţionale cotate ISI, având un factor de impact cumulativ de 224 de puncte şi un număr de 502 citări în referinţe indepedente. AGERPRES