O mie de cadre didactice din învăţământul preuniversitar vor beneficia de programe de studiu de conversie profesională de nivel postuniversitar, cu durata de până la patru semestre, realizate în format adaptat educaţiei la distanţă.

Potrivit managerului programului „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”, Cristina Ghiţulică, alte 100 de cadre didactice universitare vor fi formate în acelaşi program. Managerul de proiect a afirmat că, până în prezent, s-au preînscris online la proiect peste 950 de candidaţi.

Perioada generală de înscriere este cuprinsă între 1 iunie şi 5 septembrie, însă aceasta variază de la universitate la universitate. Universitatea Politehnica din Bucureşti va oferi programe de formare în domeniile chimie, psihopedagogie, Universitatea din Bucureşti în domeniile istorie, geografie, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca pentru biologie, chimie, fizică, geografie, istorie, limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză, matematică, tehnologia informaţiei.


Universitatea „Transilvania” din Braşov va avea programe de formare în educaţie tehnologică, tehnologia informaţiei, matematică, fizică, chimie, limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti – educaţie tehnologică, tehnologia informaţiei, Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti – matematică, tehnologia informaţiei, limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză.


Managerul de proiect a declarat vineri, la Sinaia, cu prilejul lansării proiectului, că pentru a fi eligibil un candidat trebuie să fi absolvit cu diplomă de licenţă un program de studii universitare, să fi predat minimum doi ani din ultimii cinci în învăţământul preuniversitar, să nu fi beneficiat de un program de formare, cu durata de mai mult de un an (două semestre) sau care să corespundă unui număr de 60 de credite, în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri publice, în ultimii cinci ani. Printre criteriile generale de ierarhizare avute în vedere se numără media de absolvire a studiilor de licenţă (media aritmetică între media anilor de studii şi nota/media obţinută la examenul de licenţă).


„Specializările matematică, fizică, chimie, biologie, educaţie tehnologică, istorie, geografie, limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză, psihopedagogia se vor studia pe parcursul a patru semestre şi vor totaliza, fiecare, 120 de credite, în timp ce tehnologia informaţiei va necesita trei semestre de studiu şi va însuma 90 de credite”, a precizat managerul de proiect. Cristina Ghiţulică a spus că materialele de studiu pun cu precădere accent pe studiul individual al participanţilor, iar modulele sunt astfel elaborate încât prin formă şi conţinut să fie uşor abordabile pentru studiul individual şi să stimuleze dialogul la distanţă între profesor şi student. Una dintre noutăţi constă în faptul că activităţile de formare din cadrul proiectului se vor realiza cu suportul unei platforme de educaţie la distanţă, care va presupune disponibilitatea permanentă a materialelor didactice şi va permite comunicarea bidirecţională cadre didactice – cursanţi, precum şi a cursanţilor între ei. AGERPRES