Consiliul Local Sector 6 a aprobat, în şedinţa de pe 24 noiembrie, peste 13.000 de burse şcolare pentru primul semestru.

„Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2020, pentru semestrul I an şcolar 2020 – 2021, elevilor cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din instituţiile de învăţământ din Sectorul 6, un număr de 13.049 burse şcolare”, prevede hotărârea.

Vor fi acordate 158 de burse de performanţă, din care: 50 de burse de câte 4.000 de lei/olimpic/an pentru elevii care au obţinut locul I la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei; 14 burse de câte 3.000 de lei/olimpic/an pentru elevii care au obţinut locul II; 9 burse de câte 2.000 de lei/olimpic/an pentru elevii care au obţinut locul III.

Vor mai fi acordate trei burse de performanţă de câte 320 de lei/lună/elev pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul susţinerii examenului de Bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educaţiei pentru competiţiile internaţionale.

Pentru elevii care au obţinut rezultate la etapele naţionale ale competiţiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – ştiinţific de nivel naţional organizate de Ministerul Educaţiei sunt prevăzute următoarele burse de performanţă ce vor fi date pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul susţinerii examenului de Bacalau a calificării profesionale: 66 de burse de câte 320 de lei/lună/elev pentru cei care au obţinut locul I, 11 burse de câte 200 de lei/lună/elev pentru cei care s-au plasat pe locul II, 5 burse de câte 100 de lei/lună/elev pentru cei care au obţinut locul III.

Sunt stipulate 10.256 de burse de merit, dintre care 4.819 în cuantum de câte 140 de lei/lună/elev pentru cei care au obţinut medii între 8,50 şi 9,49 pe anul şcolar 2019 – 2020; 4.341 de câte 180 de lei/lună/elev pentru cei cu mediile 9,50 – 9,99; 1.028 de câte 220 de lei/lună/elev pentru cei care au obţinut media generală 10.

Burse de merit vor fi acordate şi elevilor care au obţinut rezultate la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor organizate de Ministerul Educaţiei: 16 de 200 de lei/lună/elev pentru cei care s-au plasat pe locul I, 5 de câte 160 de lei/lună/elev pentru cei situaţi pe locul II, 18 de câte 120 de lei/lună/elev pentru cei care au obţinut locul III.

De asemenea, sunt vizaţi şi elevii care au obţinut rezultate la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educaţiei: 19 de câte 200 de lei/lună/elev pentru cei care s-au plasat pe locul I, 8 de câte 160 de lei/lună/elev pentru cei de pe locul II şi două de câte 120 de lei pentru cei de pe locul III.

Vor mai fi acordate 131 de burse de studiu de maxim 100 de lei/lună/elev, 2.149 de burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev, 333 de burse de ajutor social în cuantum maxim de 348 lei/lună/elev şi 22 de burse de ajutor social ocazional în cuantum de 260 lei/an/elev. AGERPRES