eleve.jpgUnităţile de învăţământ care au autorizaţie sau aprobare pentru funcţionarea claselor în regim step by step pot forma astfel de clase şi în anul şcolar viitor. Porivit regulamentului privind înscrierea unităţilor de învăţământ, directorii au posibilitatea să depună dosarele până la data de 10 februarie.

Baza materială pentru grupele /serviciile de învăţământ antepre-şcolar, grupele/grădiniţele de învăţământ preşcolar, clasele/şcolile de învăţământ primar şi gimnazial care aplică alternativa educaţională Step by Step este reprezentată de mobilierul standard specific şi de materialele didactice corespunzătoare organizării procesului instructiv educativ, specific alternativei.

Evaluarea participării la activităţi instructiv-educative şcolare şi extraşcolare, în această alternativă educaţională, se face în mod continuu, folosind instrumente specifice de evaluare, fără note sau calificative, în conformitate cu metodologia alternativei educaţionale Step by Step. Avantajul acestui sistem de şcolarizare este generat de faptul că elevii participă la cursuri, iar apoi îşi pregătesc lecţiile îndrumaţi de cadrele didactice. În plus, micuţii petrec mult timp în cadrul şcolii, pot învăţa lucruri utile şi au posibilitatea să socializeze mai mult cu alţi copii de vârsta lor.