uvvg_conf_presa.jpgClinicile Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad desfăşoară o activitate bogată în slujba cetăţenilor, înfiinţarea şi continua lor dezvoltare reprezentând un plus major în sistemul de sănătate arădean.

Corpul medical universitar asigură servicii pentru populaţie la un înalt nivel de competenţă, având o dinamică ascendentă permanentă, fiind conectat la ultimele noutăţi ştiinţifice în domeniu. Calităţile umane sunt dublate de investiţiile majore realizate de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” în sistemul de sănătate arădean, rezultând o activitate care tinde tot mai mult să se apropie de cele mai înalte standarde europene.

Colaborarea strânsă dintre Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Spitalul Clinic de Urgenţă Judeţean Arad, Consiliul Judeţean Arad, Primăria Arad şi celelalte structuri municipale şi judeţene are drept rezultat servicii medicale de calitate şi în continuă îmbunătăţire, în ciuda unor circumstanţe nu tocmai favorabile cauzate de criza economică mondială.

Totodată, Clinicile Universitare asigură condiţii optime pentru instruirea unui mare număr de studenţi şi medici rezidenţi. Beneficiind de îndrumarea cadrelor universitare, studenţii realizează corelaţia dintre cunoştinţele teoretice şi practică într-un cadru deosebit de propice, având posibilitatea de contact direct cu bolnavul, respectiv de examinare clinică, paraclinică şi chiar de participare la aspectele terapeutice, având acces inclusiv în sălile de operaţii. Pe lângă acestea, Universitatea noastră încurajează cooptarea studenţilor în munca de cercetare ştiinţifică, dezvoltând şi valorificând aptitudinile lor în acest domeniu încă din primii ani de facultate.

Pregătirea postuniversitară a medicilor rezidenţi la Arad

Cadrele didactice din clinicile universitare sunt responsabili de pregătirea medicilor rezidenţi, în specialităţile Medicină Internă, Urologie, Cardiologie, Chirurgie Generală, Hematologie, Anestezie – Terapie Intensivă, Pediatrie, Psihiatrie, Neurologie, Boli Infecţioase, Ginecologie, Laborator Clinic, Ortopedie, Radiologie, Anatomie patologică, Medicină de Urgenţă, ORL, Pneumologie, Medicina Muncii, Dermatologie, Oftalmologie etc. Există un departament specializat care răspunde de organizarea şi calitatea activităţilor didactice pentru programele de instruire postuniversitară. Peste 170 de rezidenţi de diverse specialităţi au optat pentru Centrul Universitar Arad ca centru de pregătire în specialităţile alese prin examen naţional de rezidenţiat, cu participarea efectivă la activităţile şi responsabilităţile clinicilor, secţiilor, laboratoarelor, cabinetelor de specialitate, etc.

Programele de studii universitare de masterat

Conform Ordinului M.Ed.C.T. nr. 4936 din 30.07.2008: Biologie moleculară şi Biotehnologii, Medicină Socială şi Management Sanitar şi Medicină comunitară şi sănătatea familiei. Cursul de masterat este creditat de către Colegiul Medicilor din România cu 240 de credite EMC. Un numar mare de angajati ai Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad si cadre medicale din judet si din judetele limitrofe au urmat cursurile masterale din cadrul facultatii noastre.

Programele de studii universitare doctorale

Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară din cadrul U.V.V.G. Arad organizează şi desfăşoară studii doctorale, doctoranzii obţinând titlul de doctor în Ştiinţe Medicale, în specializările: Medicină Internă, Medicină de Familie, Ortopedie-Traumatologie, Urologie, Radiologie, Farmacologie, Psihiatrie, Gastroenterologie. Un numar mare de angajati ai Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad sunt inscrisi la Scoala Doctorala U.V.V.G. Arad.

Activitatea din Clinicile Universitare rămâne şi pe viitor în centrul atenţiei Conducerii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, fiind obiectul dorinţei de dezvoltare permanentă, atât din punct de vedere al formării unui corp medical de elită, cât şi de aducere a bazei materiale la un nivel occidental, toate acestea în beneficiul comunităţii arădene.

Clinica de Chirurgie Laparascopică „Sf. Gheorghe” din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” în care, pe lângă cele 207 operaţii de Chirurgie Generală şi Chirurgie Plastică efectuate în anul 2012, menţionăm deschiderea unor noi domenii de activitate. Astfel, în Compartimentul de Chirurgie Cardio-Vasculară au fost realizate 4 operaţii de mare complexitate, inclusiv pe cord deschis, în cel de Gastroenterologie au fost efectuate peste 200 de gastroscopii şi colonoscopii, respectiv în cel de Oftalmologie fiind realizate peste 110 operaţii pentru cataractă şi circa 70 injectări intravitreene.