Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României (CNMR) anunţă că, în urma unei întâlniri de lucru avute cu ministrul educaţiei naţionale, Ecaterina Andronescu, a fost constituit Grupul de Lucru Mixt MEN – CNMR pentru îmbunătăţirea calităţii actului educaţional şi asigurării resurselor necesare.

Potrivit unui comunicat al CNMR, o delegaţie a Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României, condusă de preşedintele CNMR, Alexandru Cumpănaşu, a avut, pe 7 decembrie, o întâlnire de lucru cu ministrul educaţiei naţionale, Ecaterina Andronescu, cu participarea secretarului de stat Gigel Paraschiv.

„Principalul rezultat al întâlnirii îl reprezintă constituirea Grupului de Lucru mixt MEN – CNMR pentru îmbunătăţirea calităţii actului educaţional şi asigurării resurselor necesare. Grupul de Lucru va avea menirea punerii în practică a măsurilor agreate sau care urmează a fi agreate”, se arată în comunicatul de presă.

Sursa citată precizează că, în cadrul întâlnirii, cele două părţi au agreat următoarele: susţinerea de către CNMR a procesului de consultare, dezbateri şi oferirea de puncte de vedere în construirea unui nou cadru legislativ privind sistemul educaţional; susţinerea de către CNMR a propunerii ministrului educaţiei naţionale privind introducerea unui pachet integrat de servicii digitale pentru predarea lecţiilor. Această propunere vizează adaptarea sistemului de învăţământ la procesul de dezbatere, interacţiune şi de folosire a imaginii ca mijloc suplimentar de uşurare a acumulării de cunoştinţe; susţinerea CNMR pentru propunerea ministrului educaţiei naţionale privind introducerea sistemului diferenţiat de examinare la bacalaureat; susţinerea ministrului educaţiei naţionale pentru înfiinţarea în cadrul MEN la propunerea reprezentanţilor CNMR pentru diaspora, a unui serviciu dedicat relaţiei cu românii din diaspora, în scopul simplificării procesului de recunoaştere a diplomelor şi susţinerea ministrului educaţiei naţionale pentru crearea unei Platforme Naţionale Online cu locurile de muncă disponibile pentru tinerii care lucrează în străinătate.

De asemenea, au mai fost stabilite susţinerea ministrului educaţiei naţionale pentru crearea unei Platforme Naţionale de Resurse Educaţionale Deschise (pentru profesori, elevi, părinţi, mediul de afaceri etc); crearea unui Program Naţional de Formare pentru toate cadrele didactice din învăţământul preuniversitar dedicat adaptării la formatul digital de predare; susţinerea de către ministrului educaţiei naţionale a punerii în practică a Acordului încheiat cu sindicatele din sistemul de învăţământ, membre ale CNMR; susţinerea de către ministrului educaţiei naţionale a unui Program Naţional de reşcolarizare pentru tinerii care au abandonat sistemul de învăţământ, care nu au promovat examenele de bacalaureat şi care se află în imposibilitatea obţinerii unei calificări; susţinerea de către CNMR a propunerii ministrului educaţiei naţionale de creştere a numărului de locuri şi asigurării infrastructurii de învăţare în şcolile profesionale şi organizarea unei dezbateri în parteneriat de către CNMR împreună cu MEN, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Comisiile Parlamentare de specialitate privind modificarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, aflată acum într-un stadiu defectuos de aplicare.

Conform aceluiaşi comunicat, Ecaterina Andronescu a afirmat că a susţinut mereu dialogul cu actorii implicaţi în actul educaţional, indiferent de rolul jucat.

Totodată, aceasta a punctat că va conta pe reprezentanţii CNMR în procesul de dezbatere şi consultare cu privire la noul pachet legislativ ce vizează educaţia, precum şi cu privire la alte iniţiative care vizează îmbunătăţirea actului educaţional.

„Întâlnirea cu ministrul educaţiei naţionale a fost una aplicată, concretă. Apreciem modul direct şi expertiza doamnei Andronescu în sistemul pe care îl gestionează şi am asigurat-o de tot sprijinul nostru pentru măsurile iniţiate de minister privind digitalizarea treptată a sistemului de învăţământ preuniversitar, în procesul de consultare şi oferire de puncte de vedere pentru noul cadru legislativ ce vizează sistemul de învăţământ şi pentru multe alte măsuri care vor spori calitatea actului educaţional. Îi mulţumesc doamnei Andronescu pentru sprijinul angajat faţă de propunerile CNMR descrise mai sus. Întâlnirea a fost foarte importantă şi prin angajamentul doamnei ministru pentru susţinerea creşterii gradului de implicare a Federaţiei Părinţilor în raport cu unităţile de învăţământ, dar şi pentru reasumarea punerii în practică a Acordului cu sindicatele, la solicitarea Federaţiei Sindicatelor din Educaţie ‘Spiru Haret’, participantă la întâlnire. Această întâlnire şi punctele agreate reprezintă un model de colaborare între stat şi societatea civilă”, a declarat preşedintele CNMR, Alexandru Cumpănaşu. AGERPRES