Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie (CNPEE) din cadrul Ministerului Educaţiei organizează o selecţie de cadre didactice pentru completarea grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2023 – 2024.

Cadrele didactice selectate participă la activităţi de proiectare a itemilor/testelor/variantelor de subiecte/biletelor de examen/fişierelor de lucru şi a caietelor cadrului didactic/baremelor de evaluare şi de notare, conform procedurilor specifice CNPEE, a informat, vineri, Ministerul Educaţiei.

Grupurile de lucru cuprind cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea atât în mediul urban, cât şi în cel rural, în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, respectiv liceal, cu filierele teoretică, vocaţională şi tehnologică şi în unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi aparţinând minorităţilor naţionale.

„Selecţia cadrelor didactice pentru completarea grupurilor de lucru pe discipline se face pe baza competenţei şi a experienţei declarate, precum şi pe baza disponibilităţii manifestate pentru implicarea în activităţile de pregătire a evaluărilor, a examenelor şi a concursurilor naţionale din anul şcolar 2023 – 2024, prin realizarea demersurilor de înscriere în aplicaţia dedicată”, a explicat ministerul.

Condiţiile pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească sunt următoarele:

* au desfăşurat activităţi de predare-învăţare-evaluare în învăţământul preşcolar în ultimii 3 ani şcolari (pentru DEF, TIT), primar (pentru EN II, EN IV, DEF, TIT), în învăţământul gimnazial (pentru EN VI, EN VIII, DEF, TIT), în învăţământul liceal (pentru BAC, DEF, TIT), respectiv desfăşoară activităţi de predare-învăţare-evaluare la clasa pregătitoare în anul şcolar curent (PREG.);

* au abilităţi de operare pe calculator;

* au absolvit cursuri/stagii/programe de formare recunoscute prin credite profesionale transferabile, care vizează problematica specifică evaluării de proces/prin examene, evaluării manualelor, curriculumului;

* au experienţă în activitatea de proiectare a itemilor, evaluarea proiectelor de manuale şcolare, elaborarea de programe şcolare prin participare în grupurile de lucru constituite în acest scop, la nivel naţional şi au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică sau au gradul didactic I, II sau definitiv.

„Pentru anul şcolar 2023 – 2024, cadrele didactice au dreptul de a participa la procesul de selecţie în vederea completării grupurilor de lucru la oricare tip de evaluare, examen sau concurs naţional, cu excepţia celor la care au rude sau afini până la gradul IV ce urmează a susţine respectivele evaluări, examene sau concursuri naţionale”, a transmis Ministerul Educaţiei.

Calendarul de selecţie este următorul:

* etapa I: 2 – 12 octombrie, înscrierea candidaţilor;

* etapa a II-a: 13 – 18 octombrie, selecţia candidaţilor;

* etapa a III-a: 19 – 20 octombrie, anunţarea rezultatelor selecţie i, individual.

„Activitatea grupurilor de lucru pe discipline este supusă monitorizării de către responsabilii / coordonatorii de discipline. În situaţia în care profesorii selectaţi nu demonstrează competenţă şi eficienţă în activitatea desfăşurată, aceştia pot fi înlocuiţi pe parcursul anului şcolar 2023 – 2024 cu alte cadre didactice care, în urma procedurii de selecţie, au fost desemnate rezerve”, afirmă sursa citată. AGERPRES