CNR solicită Ministerului Educaţiei prelungirea termenului de consultare pe marginea cadrului normativ privind funcţionarea CNATDCU

Consiliul Naţional al Rectorilor (CNR) solicită Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice prelungirea până pe 8 aprilie a termenului de consultare pe marginea elaborării cadrului normativ privind funcţionarea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).

“Prin definiţie, consultarea presupune şi a se ţine cont de părerile exprimate pe parcursul procesului, iar în cazul Consiliului Naţional al Rectorilor este vorba despre opiniile celor a căror activitate este reglementată, respectiv universităţile româneşti, acestea fiind implicate în mod direct în implementarea deciziilor luate. Responsabilitatea pregătirii doctorale se regăseşte exclusiv la nivelul universităţilor şi al Academiei Române. Luarea deciziilor prin ignorarea opiniei actorilor din sistemul de învăţământ s-a dovedit a fi o abordare extrem de păguboasă, conducând în final la o lipsă de predictibilitate şi stabilitate”, precizează CNR, într-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.

CNR susţine că atât Ordonanţa nr.4/2016, cât şi HG nr.134/2016 au fost aprobate într-o formă care nu s-a aflat în dezbatere publică, deşi Consiliul a solicitat să fie implicat în elaborarea, finalizarea şi avizarea acestor reglementări.

“Am luat act de lansarea în dezbatere publică, pe site-ul MENCŞ, a proiectului de Ordin privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. Având în vedere dimensiunile şi importanţa documentelor în discuţie, solicităm prelungirea termenului de consultare până la 8 aprilie 2016 pentru a fi transmis punctul de vedere al CNR cu observaţii care să ţină seama de necesitatea consolidării prestigiului activităţii de pregătire doctorală, în contextul realităţilor existente în sistem. În acest timp putem analiza şi discuta pe fond cu toţi membrii CNR, astfel încât punctul de vedere elaborat să poată fi reprezentativ pentru tot sistemul de învăţământ superior”, se arată în comunicatul citat.

CNR subliniază că, în condiţiile în care mandatul actualilor membrii CNATDCU expiră în septembrie, este timp pentru a analiza reglementările cu privire la numirea şi acestora.
“În cazul în care se impune înlocuirea de urgenţă a tuturor sau doar a unora dintre membrii Consiliului, solicităm, de asemenea, să se lămurească acuzaţiile care sunt vehiculate în spaţiul public la adresa acestora (439 cadre didactice şi cercetători proveniţi din 79 de instituţii din România şi din străinătate, precum şi a 33 de membri ai Academiei Române). În cazul în care au fost constatate neregularităţi în activitatea lor, acestea trebuie să fie lămurite în mod punctual, evitându-se astfel afectarea imaginii întregii comunităţi ştiinţifice şi academice din România”, se adaugă în comunicatul citat.
CNR solicită Ministerului Educaţiei să explice cum au fost selectate organizaţiile invitate pentru a fi implicate în decizia de nominalizare a membrilor CNATDCU.

“Întrebări cum ar fi capacitatea lor instituţională de a desemna experţi pentru toate domeniile aferente comisiilor de specialitate CNATDCU, precum şi activitatea specifică ce îi recomandă cu precădere pentru a fi implicaţi în acest demers, credem că trebuie lămurite, altfel, întreg procesul va rămâne sub semnul arbitrariului şi a lipsei de transparenţă, condiţii în care membrii Consiliului Naţional al Rectorilor îşi rezervă dreptul de a nu legitima, prin implicarea lor, procesul de desemnare de noi membri în CNATDCU. Credem că singurele criterii care trebuie să conteze la desemnarea acestor specialişti trebuie să se refere la activitatea lor academică şi de cercetare, alături de reprezentativitate la nivelul sistemului de învăţământ, instituţiile din care provin şi care îi recomandă fiind un garant al probităţii lor morale şi profesionale”, se mai arată comunicatul CNR. AGERPRES