manuale1.jpgConsiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor a respins contestaţiile depuse de două edituri privind suspendarea procedurii de licitaţie deschisă, organizată în vederea încheierii, pe loturi, a acordului-cadru având ca obiect achiziţie manuale şcolare pentru clasa I şi a II-a. Potrivit deciziei CNSC de marţi, cele două edituri – Akademos Art SRL – Stand Agenţie Difuzare Carte SRL şi SC Aramis Print SRL – solicitau constatarea nulităţii rezultatelor evaluării şi implicit anularea tuturor actelor care au stat la baza emiterii rezultatului, obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor, iar în subsidiar, obligarea autorităţii contractante la remedierea actului atacat şi a actelor care au stat la baza emiterii acestuia, suspendarea procedurii şi acordarea cheltuielilor ce au fost efectuate în cursul soluţionării contestaţiei, şi anularea procedurii de atribuire.

„În baza art. 2751 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele evocate în motivare, respinge ca nefondate cererile de suspendare a procedurii, formulate în contestaţiile depuse de asocierea Akademos Art SRL – Stand Agenţie Difuzare Carte SRL şi SC Aramis Print SRL, în contradictoriu cu Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare”, susţine CNSC.

Preşedintele Federaţiei Editorilor din România, Mihai Penescu, a susţinut, joi, într-o conferinţă de presă, referindu-se la licitaţia privind manualele şcolare, că „un grup de interese a dat un tun de 30-50 milioane euro”. El a spus că licitaţia reprezintă „o lovitură banditească”. „Ce se întâmplă cu această licitaţie este o scenă la care asistăm de peste 20 de ani. Un grup de interese a dat un tun de 30-50 de milioane de euro reprezentând valoarea auxiliarelor. Licitanţii câştigători au oferit un preţ foarte mic. Profitul vine din monopolul asigurat de auxiliare. Un monopol instalat foarte clar, cu ostentaţie, împotriva legii”, a spus Penescu.

El a acuzat MEN că ar fi schimbat „din două în două zile regulamentele” privind manualele şcolare. „Totul a fost făcut cu premeditare, reprezintă o lovitură banditească. Este vorba de un grup care lucrează corelat”, a adăugat reprezentantul FER.

Reprezentantul Editurii Humanitas, Gabriel Liiceanu, a susţinut că nu există o politică în ceea ce priveşte educaţia. „Învăţământul este la pământ la noi în mod coerent. În sistemul acesta de coerenţă negativă intră şi lefurile profesorilor. Profesorii sunt foarte slab pregătiţi. Manualele sunt mizerabile, prost alese după un criteriu scandalos – al celui mai mic preţ. Regulile de joc nu sunt aceleaşi pentru toţi jucătorii. Arbitrii nu arbitrează corect. Plata contestaţiei este un jaf de zile mari. Se constată trufia organizatorului care are regulile în mână şi joacă cum vrea. Nu ştim cine evaluează, ce pregătire are, ce nume are. Nu ştim cine ne-a evaluat. De ce nu s-a respectat calendarul?”, a adăugat Liiceanu.
Directorul executiv Ascendia Design, Cosmin Mălureanu, a afirmat că în cadrul procedurilor au fost descalificate 66 din cele 75 de oferte depuse. „Au fost folosite instrumente de evaluarea ilegale. Comisia a acceptat oferte suspecte de dumping. Am constatat descalificarea ofertelor pe criterii tehnice triviale. Ne-am lovit de refuzul furnizării propriei fişe de evaluare a ofertanţilor. Au fost modificate rezultatele iniţiale. Licitaţia a fost profund viciată. Licitaţie trebuie reluată”, a declarat Mălureanu. AGERPRES