Zeci de directori ai şcolilor din judeţul Vâlcea au stat la coadă, luni, mai bine de opt ore, la Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru trei ştampile pe statele de plată. Purtătorul de cuvânt al ISJ Vâlcea, Maria Floroiu, a precizat că motivul cozilor are la bază două adrese, prima referitoare la plata cheltuielilor cu salariile stabilite conform legii şi a contribuţiilor aferente acestora care se va face pe baza statelor de personal avizate de inspectoratele şcolare judeţene, iar cealaltă care precizează că, începând cu plata drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2011, plăţile se vor efectua numai în baza statelor de plată lunare care sunt avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISJ, pentru obţinerea avizării trebuie să se prezinte statele de plată pentru luna ianuarie 2011, împreună cu o situaţie explicativă detaliată a sumelor cuprinse în cadrul compensaţiilor tranzitorii şi a tuturor drepturilor salariale care nu se regăsesc într-o coloană distinctă. Dacă pe statul de plată al lunii ianuarie în cazul unor persoane apar reţineri se vor aduce documente care să justifice reţinerea sau acordarea acestor drepturi.


„Atât statele de plată (întocmite conform prevederilor Legii 285/2010), cât şi situaţiile explicative detaliate vor purta viza de control financiar preventiv şi vor fi certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii de către persoanele care le-au întocmit sau aprobat, prin înscrierea menţiunii ‘certific realitatea, regularitatea şi legalitatea’ deasupra semnăturii”, a precizat Maria Floroiu. Documentele solicitate vor fi prezentate la inspectoratul şcolar de către persoanele responsabile cu întocmirea lor şi care pot să ofere informaţii suplimentare. Se va avea în vedere şi o marjă de timp care să permită refacerea lor în cazul constatării unor eventuale erori.

„Responsabilitatea pentru întocmirea greşită a statelor de personal şi de plată sau întârzierea prezentării acestora la ISJ Vâlcea, în vederea avizării, este a directorului unităţii de învăţământ. Ştiu că este neplăcut, sunt cam 30 de directori la coadă, pe oră, şi încă nu s-au terminat cozile”, a admis Floroiu. Cel puţin 300 de cadre didactice au stat la coadă luni pentru a obţine aceste ştampile. AGERPRES